ไม่พบผลการค้นหา
'ศาลรัฐธรรมนูญ' เรืองอำนาจและได้รับความคุ้มครอง ผ่านร่างกฎหมายประกอบวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

อธึกิต แสวงสุข หรือ ใบตองแห้ง ให้ความเห็นในรายการ ใบตองแห้ง Onair ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 'ศาลรัฐธรรมนูญงอกอำนาจ' วิเคราะห์ร่าง พ.ร.ป.ประกอบวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขณะเดียวกันกลับมีเสียงทักท้วงในประเด็นการเพิ่มอำนาจให้ศาลที่อาจทำให้เกิดวิกฤติได้

โดยใบตองแห้ง เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองและกฎหมายต่างๆ ซึ่งการใช้คำสั่งหรือเสริมเกราะป้องกันคำวิจารณ์เป็นเรื่องฝืนธรรมชาติของมนุษย์ ที่มักจะวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่กระทบหรือมีผลกับตนเอง 

ขณะเดียวกัน การออกมาตรการชั่วคราวก่อนศาลวินิจฉัยที่เพิ่มขึ้นมาในชั้นของ สนช. ทำให้เกิดเสียงเห็นแย้งจากกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยจำนวน 3 คน ที่ออกมาชี้ว่าการออกมาตรการดังกล่าวจะเป็นตัวการในการทำลายองค์กรศาล จะทำให้ศาลไม่เป็นกลาง ซึ่งทางแก้คือการให้ศาลมีคำวินิจฉัยโดยเร็วไม่ใช่การออกมาตรการบังคับ

ในส่วนภายหลังการเลือกตั้งที่อำนาจมาตรา 44 ของ รธน.ฉบับชั่วคราว 2557 จะหมดไป ใบตองแห้งมองว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นอำนาจสูงสุดที่ควบคุมทิศทางของประเทศ ที่มีอำนาจและความคุ้มครองรองรับ