ไม่พบผลการค้นหา
ใบตองแห้ง ชี้กฎหมายที่ไม่ชัดเจน อาจทำให้ประชาชนขยักขย่อน สุ่มเสี่ยงถูกเลือกปฏิบัติ สร้างเสียงต้านจากความไม่เท่าเทียม

อธึกกิต แสวงสุข หรือ ใบตองแห้ง ให้ความเห็นในรายการ ใบตองแห้ง Onair ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องโรคบ้ายาแรง แต่เลือกปฏิบัติ จากกรณีการออกกฎหมายให้ภรรยานอกสมรสของนักการเมืองยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป.ป.ช. ขณะที่สภานิบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เตรียมตัดสิทธิการเป็นข้าราชการของผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

โดยใบตองแห้ง ให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องปกติของผู้มีอำนาจในสังคมไทย ที่มักจะออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ให้ประชาชนปฏิบัติตาม โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถูกบังคับใช้ ซึ่งการตัดสิทธิการเป็นข้าราชการของผู้ที่ไม่ไปเลือกตั้ง อาจส่งผลไปถึงข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบ 60 ปี ทำให้เกิดปัญหาการถกเถียงในด้านกฎหมาย ที่ไม่ควรออกกฎห้ามประชาชนที่ควรได้ได้รับสิทธิโดยสมบูรณ์  

ในส่วนการออกกฎหมายบังคับให้ภรรยานอกสมรสยื่นบัญชีทรัพย์สิน จะทำให้เกิดปัญหาการตีความถึงพฤติกรรมของผู้ที่เข้าข่ายบังคับใช้ และเป็นการขยายอำนาจให้ผู้สอบสวนทำให้กฎหมายไม่ชัดเจน เกิดการเลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐาน ซึ่งทั้งสองกรณีสะท้อนถึงระบบราชการในประเทศไทย ที่ผู้ถูกบังคับใช้อาจสุ่มเสี่ยงเข้าข่ายถูกเอาผิดได้ตลอด หากมีการออกกฎที่ไม่ชัดเจน และควรมีบทลงโทษที่สอดคล้องไม่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในกฎหมาย

ดังนั้นการออกกฎต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติและบทลงโทษที่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะความเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมาย