ไม่พบผลการค้นหา
ความโปร่งใสจะกระจ่างได้อย่างไร เมื่อกฎหมายลูกกำหนดให้ 'ป.ป.ช.' มีอำนาจเปิดเผยบัญชีเหล่า 'นักการเมือง-ข้าราชการ' โดยไม่ต้องแจ้งรายละเอียดทั้งหมด

อธึกกิต แสวงสุข หรือ ใบตองแห้ง ให้ความเห็นในรายการใบตองแห้ง Onair ประจำวันที่ 21พฤศจิกายน 2560 เรื่อง "กฎหมาย ป.ป.ช.ใหม่ ไม่โชว์บัญชีทรัพย์สินนักการเมือง" จากกรณี กรธ. เสนอร่าง พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ สนช.พิจารณา โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจคือกำหนดให้ ป.ป.ช.เปิดเผยข้อมูล 'โดยสรุป' โดยไม่ระบุรายละเอียดของทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็น

โดยอธึกกิตเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อกำหนดเดิม เมื่อรัฐมนตรีที่เข้ารับตำแหน่งต้องแสดงรายละเอียดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น พาหนะ หรือเครื่องประดับ แต่ในกฎหมายลูก ป.ป.ช. ซึ่งอยู่ในระหว่างการแปรญัตติ จะทำให้ในอนาคต ป.ป.ช.ไม่จำเป็นต้องแสดงรายละเอียดอาจจะสรุปเพียงตัวเลขทั้งหมด ซึ่งมีเสียงท้วงติงถึงความโปร่งใสในการตรวจสอบของประชาชน

อย่างไรก็ตาม อธึกกิตมองว่าการเป็นบุคคลสาธารณะควรเปิดเผยต่อประชาชน ทำให้ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าตามรัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดให้นักการเมือง ข้าราชการ รวมถึงองค์กรอิสระ ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินทั้งหมด แต่ขณะเดียวกันอำนาจการเผยแพร่ที่อยู่ในมือ ป.ป.ช. จะมีความโปร่งใสหรือไม่