ไม่พบผลการค้นหา
'กกต.หน้าใหม่' อาจไม่ใช่ใน 41 รายชื่อ เพราะภายใต้อำนาจในมือกรรมการสรรหา อาจดึง 'คนนอก' ที่ถูกสเปคเข้ามาแทน

อธึกกิต แสวงสุข หรือใบตองแห้ง ให้ความเห็นในรายการ ใบตองแห้ง Onair ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง "สรรหา กกต. ภาพสะท้อนองค์กรมหาเทพ?" ติดตามความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้ง 5 คน จากผู้สมัคร 41 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

โดยใบตองแห้ง มองว่าปัญหาของคณะกรรมการสรรหากกต. ซึ่งปัจจุบันมี 6 คน จากเดิมที 8 คน คือการแต่งตั้งโดยไม่ยึดโยงประชาชน เพราะตำแหน่งที่ระบุว่าต้องเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้าน กลับกลายเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้ามาทำหน้าที่แทน ทำให้การลงมติต้องผ่านที่ประชุมสนช.ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช. 

ขณะที่กระบวนการสรรหากกต. ให้อำนาจในการพิจารณา 41 บุคคลที่เข้ารับสมัคร กลับมีช่องว่างให้อำนาจทาบทามคนนอกเข้ามารับตำแหน่ง หากผู้สมัครไม่อยู่ในสเปคที่กำหนดไว้ ซึ่งมาตรา 203 ตามรัฐธรรมนูญ ระบุว่า "นอกจากการประกาศรับสมัคร ให้กรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น"

ในส่วนรายชื่อของผู้สมัครพบว่าบางส่วนทำหน้าที่อยู่ในองค์กรอิสระสังกัดเดียวกับหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา ทำให้เกิดข้อครหาถึงการลงมติในลักษณะทับซ้อนหรือไม่ ซึ่งการลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์

ใบตองแห้งเห็นว่าควรใช้วิธีเปิดเผยการลงมติเพื่อความโปร่งใสและสง่างาม ให้สมกับคุณสมบัติ 7 กกต. ชุดใหม่ ที่มีอำนาจกำหนดทิศทางการเมืองของประเทศไทยในมือ