ไม่พบผลการค้นหา
ชาวทวิตเตอร์ตั้งแฮชแท็ก #อยากให้ม็อบพูดเรื่องอะไร โดยหลายความคิดเห็นนั้นน่าสนใจ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประชาชน และเรื่องของการบริหารประเทศไทยที่ถ้ามีการพูดถึงและถกเถียงกันจะเป็นประโยชน์มาก

โลกออนไลน์ทวิตเตอร์มีแฮชแท็ก #อยากให้ม็อบพูดเรื่องอะไร โดยวันนี้ (16 ต.ค.) กลุ่มคณะราษฎร 2563 นัดชุมนุมกันอีกครั้งที่แยกราชประสงค์ ทำให้ชาวทวิตเตอร์ช่วยกันแสดงความคิดว่า บนเวทีการชุมนุมวันนี้อยากให้ผู้ชุมนุมนำเนื้อหา หรือประเด็นอะไรมาพูดคุยกัน 

ตัวอย่างความเห็นบางส่วนของชาวทวิตเตอร์ที่ใช้ #อยากให้ม็อบพูดเรื่องอะไร เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำและงบประมาณโรงเรียนในชนบท เพราะเท่าที่เห็นมานั้น นักเรียนในชนบทไม่มีสวัสดิการใดๆ ในระหว่างเรียน, เรื่องความเท่าเทียม, เรื่องความปลอดภัยในม็อบ, เรื่องระบบข้าราชการไทย, เรื่องภาษี, และระบบขนส่ง


นอกจากนี้ ยังมีความเห็นด้ยว่า อยากให้หยิบประเด็นอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องสถาบันมาพูดบ้าง เช่น ความเดือดร้อนของผู้พิการ คนชายขอบ พ่อค้ารายย่อย เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขา