ไม่พบผลการค้นหา
ครม.มีมติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบฯ 'มารดาประชารัฐ' ใช้งบกลาง 1,806 ล้านบาท อุดหนุนเด็กแรกเกิด 0-6 ขวบ เดือนละ 600 บาท ย้ำผู้ปกครองเด็กที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่มาลงทะเบียนรับสิทธิ์อีก 589,693 คน ให้เร่งมาลงทะเบียน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 โดยใช้งบกลางที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1,806,738,300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย หรือโครงการมารดาประชารัฐ

โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเป็นลักษณะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง 5 เดือน (พ.ค.-ก.ย.2562) เฉพาะผู้มีสิทธิ์และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จำนวน 863,803 คน

ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มเด็กที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 589,693 คน เป็นจำนวนเงิน 4,563,764,000 บาท จึงขอให้กลุ่มเด็กที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ที่มีคุณสมบัติและยังไม่ได้เคยรับสิทธิ์ ให้เร่งมาลงทะเบียน แม้อาจจะมองว่าเป็นเงินส่วนน้อย เพียงเดือนละ 600 บาท แต่ได้รับสิทธิ์ไปจนถึงอายุ 6 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :