ไม่พบผลการค้นหา
การประชุม ครม. 2 ก.พ.นี้จะเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่าง พปชร. - ปชป.ครั้งแรก หลังเคลียร์ยังไม่ลงตัว เลือกตั้งซ่อมเมืองคอน ด้าน รมว.ยุติธรรม เสนอผลพิจารณารายงานการเรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ของ กมธ.กฎหมายฯ

วันที่ 2 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เตรียมนั่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากทำเนียบรัฐบาลเช่นเคย ในการประชุมดังกล่าว มีวาระน่าสนใจ โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะรายงานถึงการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2564

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ จะถือเป็นการเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรก นับแต่ตั้งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้ เทพไท เสนพงศ์ พ้นจากการเป็น ส.ส.นครศรีธรรมราช จากนั้น ทั้งพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) และ พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ต่างยืนยัน จะส่งผู้สมัครลงแข่งขัน แม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็ตาม

ก่อนหน้านี้ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาบอกให้พรรคพลังประชารัฐ ควรรักษามารยาททางการเมือง หลีกทางของประชาธิปัตย์ ในนามของพรรคร่วมรัฐบาล ได้ส่งผู้สมัครลงแข่งขันแต่เพียงพรรคเดียว ทว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กลับบอกว่า ไม่เกี่ยวกับมารยาท แต่เป็นเรื่องของประชาธิปไตย

ดังนั้น จึงต้องจับตาดูการประชุม ครม.วันที่ 2 ก.พ. โดยคาดว่าบรรยากาศจะตึงเครียดพอสมควร

ประยุทธ์ อนุทิน ครม

สำหรับวาระการประชุมปกติ วาระเพื่อทราบ

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตราการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี กรณีกล่าวอ้างว่า กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตารวจ พ.ศ. 2547 มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตราการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ กรณีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ

ศักดิ์สยาม ยังเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่..) พ.ศ... (กำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ)

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตราฐาน

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง รายการผลพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความรอบรู้ทางการเงินของประชาชนไทย (Financial Literacy)

สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ” ของคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethic( Guideline)

ประยุทธ์-ครม.

วาระเพื่อพิจารณา

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอการขยายวาระการดำรงตำแหน่งประธานร่วมของการประชุม Steering Group Meeting of OECD Southeast Asia Regional Programme ) (SEARP)

สำนักงานอัยการสูงสุด ขอความเห็นชอบท่าทีของฝ่ายไทยต่อการเสนอขอภาคยานุวัติสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันละกัน ในเรื่องทางอาญาในภูมิภาคอาเซียนของสาธารณรัฐคาซัคสถานและสาธารณรัฐอินเดีย

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เสนอแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน ( Financial Technology FinTech )

สำนักงานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) เสนอการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการโมโต จีพี

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง