ไม่พบผลการค้นหา
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันไม่เห็นด้วยข้อเสนอเปลี่ยนแปลงการปกครอง ชี้ทุกประเทศต้องมีกฎหมายคุ้มครองประมุข

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างลงพื้นที่เพื่อไป kick off จ่ายเงินประกันรายได้ยางพาราและลงพื้นที่เปิดงานกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพังงา-ภูเก็ต ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยให้สัมภาษณ์ว่า ตนและพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยเรื่องการที่จะไปเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยเป็นระบอบสาธารณรัฐหรือคอมมิวนิสต์ เพราะเรามีจุดยืนชัดเจนว่าประเทศไทยต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น คือสิ่งที่เป็นจุดยืนและเป็นสิ่งที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับชัดเจนต้องไม่ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น

ส่วนคำถามเรื่องการยกเลิกมาตรา112 นั้น จุรินทร์ กล่าวว่า ทุกประเทศในโลกก็จะต้องมีกฎหมายที่คุ้มครองประมุขของประเทศด้วยกันทั้งสิ้น โดยกฎหมายมาตรา 112 ก็เป็นมาตราหนึ่งสำหรับประเทศไทยที่คุ้มครองหรือปกป้องประมุขของประเทศไท ยเช่นเดียวกับทุกประเทศในโลก คือสิ่งที่อยากให้ทุกท่านได้เกิดความเข้าใจ 

ต่อคำถามที่มา ส.ส.ร.200 ว่าควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่ หัวหน้าพรรค ปชป. ระบุว่าเป็นหน้าที่ของกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่จะเป็นผู้กำหนดขณะนี้การแก้รัฐธรรมนูญผ่านการรับหลักการวาระที่หนึ่งแล้ว และอยู่ในวาระที่สองคือขั้นแปรญัตติทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับกรรมาธิการ ที่จะเป็นผู้พิจารณาก่อนนำกลับมาพิจารณาในรัฐสภาใหญ่

อ่านเพิ่มเติม