ไม่พบผลการค้นหา
วันที่ 4 ของการเปิดรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคขนาดเล็กจำนวนมากเดินทางเข้าสมัครอย่างคึกคัก 'ไพบูลย์ นิติตะวัน' ขอนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนให้ประชาชน

บรรยากาศของการเปิดรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในวันที่ 4 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีพรรคขนาดเล็กจำนวนมาก อาทิ พรรคประชาชนปฏิรูป นำโดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคยื่นรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรค จำนวน 40 คน 

โดยมีรายชื่อนายไพบูลย์ นิติตะวัน อันดับ 1, นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ อันดับ 2, นพ.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช อันดับ 3 เป็นต้น และไม่มีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ส่วนผู้สมัคร ส.ส.ในแบบแบ่งเขตจำนวน 320 เขต 75 จังหวัด ไม่ได้ส่งใน จ.ตราด และแม่ฮ่องสอน 

นายไพบูลย์ย้ำถึงนโยบายพรรคว่า 1.น้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

2.ให้พรรคประชาชนปฏิรูปเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ โดยจัดตั้งสภาประชาชนปฏิรูป 77 จังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือของประชาชนในการตรวจสอบถ่วงดุลเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐในจังหวัดนั้น และแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนให้ประชาชน ด้วยกฎหมายจนถึงที่สุด

3.เป็นพรรคฝ่ายคุณธรรม สร้างมิติใหม่ของการเมือง เป็นผู้นำในการปฏิรูปพรรค ปฏิรูปการเมือง ปราศจากการให้อามิสสินจ้างอย่างแท้จริง 

ด้านพรรคเศรษฐกิจใหม่ โดยนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ หัวหน้าพรรคเสนอ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 82 คน ส่วนบัญชีนายกฯ คือตนคนเดียว ส่งผู้สมัครเขตประมาณ 340 เขต 

นายมิ่งขวัญ กล่าวว่า นโยบายของจะเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลัก ดูเรื่องเยาวชน การศึกษา คุณภาพชีวิตด้วยทุกด้าน คนไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่ดี ต้องหารายได้เข้าประเทศ วางตำแหน่งเศรษฐกิจของไทยใหม่ เพื่อดูแลปากท้องประชาชน จะได้เวลาความสุขของคนไทยทั้งประเทศด้วยนโยบายเศรษฐกิจใหม่ โดยเน้นหาเงินเข้าประเทศ

มิ่งขวัญ


ขณะที่พรรคพลังปวงชนไทย นำโดยนาย นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรค ยื่นสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 80 รายชื่อ และเสนอชื่อพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี

พรคคพลังปวงชนไทย