ไม่พบผลการค้นหา
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ 'บัตรคนจน' ทยอยกดเงิน 500 บาทที่รัฐบาล คสช.ประกาศให้เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ทำให้ตู้เอทีเอ็ม ธ.กรุงไทยทั่วประเทศมีผู้ต่อแถวรอกดเงินกันอย่างคับคั่ง

กรมบัญชีกลางดำเนินการแบ่งจ่ายเงิน 500 บาทให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ 'บัตรคนจน' ตามมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปี หรือ 'เงินปีใหม่' ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยรวมกว่า 11.4 ล้านคนทั่วประเทศ ตามคำสั่งของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งทยอยโอนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 8-10 ธ.ค.2561 โดยแบ่งจ่ายตามหมายเลขขึ้นต้นของผู้ถือบัตรแต่ละราย ดังนี้

  • วันที่ 8 ธ.ค. 2561 จ่ายให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 32 33 และ 34 มีจำนวน 4,080,325 ราย
  • วันที่ 9 ธ.ค. 2561 จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 31 35 36 37 38 และ 39 มีจำนวน 4,230,491 ราย
  • วันที่ 10 ธ.ค. 2561 จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8 มีจำนวน 2,964,325 ราย 

ผู้สื่อข่าวในหลายพื้นที่รายงานว่าบรรยากาศการกดเงินปีใหม่ในวันที่ 8 และ 9 ธ.ค. 2561 ดำเนินไปอย่างคับคั่ง เนื่องจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทยอยไปต่อแถวกดเงินสดและตรวจสอบเงินในบัญชีที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย เช่น จ.พะเยา จ.ปัตตานี มีผู้ยืนรอกดเงินอย่างคับคั่งตลอดทั้งวัน

อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่พบว่าผู้ถือบัตรประสบปัญหา 'ลืมรหัส' ทำให้ไม่สามารถกดเงินจากบัตรได้ หรือบางรายมากดเงินก่อนกำหนด เพราะไม่ทราบเรื่องการแบ่งจ่ายเงินตามหมายเลขที่ขึ้นต้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอีกหลายรายไม่เคยใช้ตู้เอทีเอ็ม จึงต้องขอให้ผู้อื่นช่วยเหลือ

piyasak ausap-ผู้ถือบัตรคนจน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอกดเงินปีใหม่ 500 บาทที่ปัตตานี

จากการสอบถามความคิดเห็นผู้เดินทางมาต่อแถวกดเงินหลายราย พบว่าส่วนใหญ่มีความยินดีที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในช่วงก่อนสิ้นปี และบางรายไม่ทราบว่าเคยมีโครงการเช่นนี้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลอื่นๆ หรือไม่ แต่ส่วนใหญ่มองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีพรรคการเมืองและภาคประชาสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการแก้ปัญหา 'คนจน' ไม่ตรงจุด และไม่ได้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำก็ตาม

ทั้งนี้ มติ ครม.เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม 4 มาตรการ ประกอบด้วย (1) การยกเว้นการเก็บเงินค่าไฟและค่าน้ำจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงเดือน ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2562 แต่ค่าไฟและค่าน้ำจะต้องไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน และ 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน ตามลำดับ โดยให้ผู้ถือบัตรไปจ่ายเงินตามบิลเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ จากนั้นนำใบเสร็จมายื่นให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อได้รับเงินโอนคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรัฐบาลจะตั้งงบประมาณไว้ที่ 27,060 ล้านบาท

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปีแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีเงินซื้อสินค้าและบริการช่วงปลายปี รายละ 500 บาท/คน ในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นการให้เงินครั้งเดียว และใช้เงินงบประมาณ 7,250 ล้านบาท

3) ผู้ถือบัตรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 1,000 บาท/คน ซึ่งเป็นการให้เงินครั้งเดียวเพื่อหวังช่วยเหลือผู้สูงอายุในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ภายใต้เงินงบประมาณ 3,500 ล้านบาท

4) รัฐบาลช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาท/คน/เดือน ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้งบประมาณ 920 ล้านบาท

piyasak ausap-ผู้ถือบัตรคนจน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอกดเงินปีใหม่ 500 บาทที่ปัตตานี
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อแถวหน้าตู้เอทีเอ็มภายในปั้มน้ำมัน PT ปาวา จ.ปัตตานี

ภาพจาก: Piyasak Ausap

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: