ไม่พบผลการค้นหา
ระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง พร้อมให้บริการประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรคนจน เป็นวันแรก

วันนี้ (20 ก.ค. 2561) กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนวงเงินสวัสดิการค่าเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรคนจน โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะ และวันนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการเป็นวันแรก 

บัตรคนจน-mrt


สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สามารถใช้ในระบบ MRT ได้ จะเป็นประเภท Hybrid 2 Chips คือมีลักษณะเป็น Contact Chip และ Contactless Chip โดยมีแถบแม่เหล็ก Contactless Chip จะเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) จุดสังเกตจะมีสัญลักษณ์แมงมุมที่ด้านหลังบัตร ซึ่งบัตรประเภทนี้เป็นบัตรสำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล

บัตรดังกล่าวสามารถนำมาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สายและรถประทาง ขสมก. (ที่มีระบบ E-Ticket) โดยจะได้รับวงเงิน 500 บาท/คน/เดือน ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา 

บัตรคนจน-mrt

ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่ได้นำบัตรมาขึ้นทะเบียน สามารถนำมาขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. นี้ ระหว่าง 11.00-20.00 น. ภายในสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินทุกสถานี ส่วนผู้ที่มีบัตรคนจนประเภท Hybrid 2 Chips ตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นไป สามารถนำบัตรมาใช้บริการได้ทันที เนื่องจากบัตรได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วอัตโนมัติ 


อ่านเพิ่มเติม :