ไม่พบผลการค้นหา
ประธานวิปรัฐบาล โยน สนช.พิจารณาแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง หากขยายเวลาบังคับใช้อีก 90 วัน ขณะที่ สนช.ยันยึดตามร่างเดิม ปัดยื้อเลือกตั้ง

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. เสนอให้แก้ไขมาตรา 2 โดยกำหนดให้กฎหมายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้หลังประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาอีก 90 วัน ว่า ในการจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. จึงต้องควรหารือร่วมกันกับคณะกรรมาธิการว่าจะดำเนินการอย่างไร แต่จะต้องสามารถชี้แจงให้สังคมเข้าใจได้ 

นายสุวพันธุ์ ไม่ขอตอบว่าหากมีการเลื่อนประกาศออกไปอีก 90 วันจะกระทบต่อ โรดแมปการเลือกตั้งหรือไม่ขอให้ทุกอย่างเกิดความชัดเจนก่อน

ขณะที่ นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ปฏิเสธกระแสข่าวว่ากรรมาธิการแก้ไขมาตรา 2 เพื่อเลื่อนวันประกาศใช้กฎหมายออกไปอีก 90 วันว่า ไม่เป็นความจริง การประชุมคณะกรรมาธิการล่าสุด บทบัญญัติในมาตรา 2 ยังคงยืนตามร่างเดิมของ กรธ. คือ ให้บังคับใช้ถัดไปจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา และยังไม่มีกรรมาธิการคนไหนเสนอประเด็นให้เลื่อนวันบังคับใช้กฎหมายในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม ยังมีการนัดหมายการประชุมคณะกรรมาธิการอีกครั้งในวันศุกร์นี้ ก็อาจจะมีสมาชิกเสนอความเห็นเพิ่มเติมได้ ซึ่งหากมีใครเสนอให้ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายก็จะต้องประชุมกันอีกทีว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก่อนที่จะนำร่างกฎหมายเสนอไปยังวิป สนช. เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 25 มกราคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอได้กำหนดในมาตรา 2 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดย ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวยังพิจารณาอยู่ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งจะต้องเสนอให้ที่ประชุม สนช. พิจารณาวาระ 2 -3 ในวันที่ 25 มกราคมนี้ ล่าสุดมีกระแสข่าวว่า กมธ.ได้แก้ไขมาตรา 2 ให้กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลให้การเลือกตั้งที่เคยถูกคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในปี 2561 อาจต้องถูกขยับไปเป็นปี 2562

ขณะที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 268 กำหนดให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกจะเกิดขึ้นภายใน 150 วันนับจากวันที่ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับประกาศใช้