ไม่พบผลการค้นหา
การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศงดเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์เส้นทางสายใต้เหนือ-อีสาน ชั่วคราวรวม 22 ขบวน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ผู้โดยสารสามารถเลื่อนหรือคืนตั๋วได้

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่าตามที่มติคณะรัฐมนตรีมีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่1) ประกอบกับรัฐบาลสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการตรวจสอบสถิติการเดินทางในช่วงเดือน มี.ค. 2563 พบว่ามีจำนวนผู้โดยสารยกเลิกการเดินทางเป็นจำนวนมาก ทำให้มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในแต่ละขบวนใช้บริการประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากผู้โดยสารต้องการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศงดเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ในเส้นทางสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 22 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การจะคลี่คลาย

ตารางเดินรถ 1.jpgตารางเดินรถ 2.jpgตารางเดินรถ 3.jpg


ผู้โดยสารสามารถเดินทางกับขบวนรถที่มีความใกล้เคียงกับขบวนรถที่ถูกยกเลิกเพื่อเป็นการทดแทนได้ ด้วยการพ่วงตู้โดยสารที่เป็นรถนั่งและนอนประเภทต่างๆ เพิ่มไปกับขบวนรถที่รองรับขบวนรถที่ยกเลิกไป

นอกจากนี้ได้เพิ่มจุดจอดของขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ–นครศรีธรรมราช–กรุงเทพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้โดยสารเป็นกรณีชั่วคราว    

สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้นสามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง