ไม่พบผลการค้นหา
บขส. ขานรับมติคณะรัฐมนตรีเปิดให้ประชาชน คืนตั๋ว-เลื่อนการเดินทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ไม่มีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. ที่จะถึงนี้

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 15 เม.ย. 2563 ไปเดือน ก.ค. 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม บขส. ให้ประชาชนที่มีการจองตั๋วโดยสารรถ บขส. ล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เม.ย. 2563 สามารถขอคืนตั๋วได้ โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียม 10 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนตั๋วจากช่วงเดือน เม.ย. 2563 เป็นเดือน ก.ค. 2563 สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมเช่นกัน ทั้งนี้ประชาชาชนสามารถติดต่อขอคืนตั๋วและเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์เลื่อนการเดินทาง สามารถขอเลื่อนตั๋วได้ 90 วัน โดยต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอเลื่อนการเดินทางต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อเลื่อนการเดินทางแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้

ส่วนการคืนตั๋วโดยสาร ผู้โดยสาร ต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอคืนต่อพนักงานขายตั๋ว ก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง