ไม่พบผลการค้นหา
นายกรัฐมนตรี เข้าทำเนียบรัฐบาลเตรียมประชุม ครม.ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยก่อนประชุมมอบต้นตะเคียนทอง ให้กระทรวงทรัพย์ฯ นำไปแจกจ่ายประชาชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ย้ำรัฐบาลส่งเสริมปลูกต้นไม้ทดแทนการบุกรุกทำลาย พร้อมอวยพรประชาชนสุขภาพร่างกายแข็งแรง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยก่อนการประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารได้ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นอีเวนท์ครั้งแรกในรอบ 1 เดือน หลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบง่าย ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้มอบต้นตะเคียนทอง ให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

IMG_20200505084527000000.jpg

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เพื่อให้มีต้นไม้ยืนต้นในประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกและเผาทำลาย ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไขโดยเร็ว จึงมีนโยบายในการปลูกต้นไม้เพิ่มหลายล้านต้น และเชิญชวนประชาชนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเอง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการปลูกต้นไม้มีค่า สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ประกันได้เป็นสมบัติให้กับครอบครัว 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้อวยพร ขอให้ทุกคนมีความสุข ขอคุณพระศรีรัตนตรัย ปกป้องทุกคนให้ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง หายป่วยไข้ และประสบความสำเร็จสมปรารถนา

IMG_20200505084549000000.jpg