ไม่พบผลการค้นหา
ครม. อนุมติ 6,387 ล้านบาท จัดหาวัคซีนไวรัสโควิด-19 จำนวน 35 ล้านโดส ครอบคลุมประชากรไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการฉีดวัคซีนภายในปี 2564

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติงบประมาณ 6,387,285,900 บาท สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านโดส เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายการฉีดให้ประชากรไทยอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2564

ทั้งนี้ โครงการจัดหาวัคซีนโควิด-19 กับบริษัท AstraZeneca เพิ่มเติมจำนวน 35 ล้านโดส วงเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 5,673.67 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าวัคซีนโควิด-19 จำนวน 5,302.50 ล้านบาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 371.17 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อรองรับการฉีดวัคซีน จำนวน 713.61 ล้านบาท สำหรับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โยมีระยะเวลาการดำเนินงานช่วงเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2564 นี้ 

อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล 901145056000000.jpg

สำหรับแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 แบ่งเป็นระยะที่ 1 เดือน มี.ค. – เดือน พ.ค.2564 จำนวน 2 ล้านโดส ใน 18 จังหวัด และระยะที่ 2 เดือน มิ.ย. – ธ.ค. 2564 จำนวน 61 ล้านโดสในทุกจังหวัด รวมจำนวนวัคซีนที่ให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 63 ล้านโดส

“การได้รับวัคซีนโควิด-19 จะลดอัตราป่วย การเสียชีวิต รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว” โฆษกรัฐบาล กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง