ไม่พบผลการค้นหา
รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ยืนยันปฏิทินเลือกตั้งไม่เกิน พ.ย. 61 วอนสื่ออย่าบีบให้ตอบวันเลือกตั้ง ยอมรับมีโอกาสที่จะวันเลือกตั้งจะถูกเลื่อนออกไปได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุในเวที "สื่ออยากรู้ รัฐบาลอยากเล่า กฏหมายหลายรสกับอนาคตประเทศไทย" ว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ออกกฏหมายมาทั้งสิ้น 280 ฉบับใช้เวลากว่า 3 ปี เพื่อสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ประชาชน และตอบสนองพันธสัญญากับต่างประเทศ อาทิ เรื่องการบินพลเรือน การประมง การค้างาช้าง และการแก้กฏหมายเกี่ยวเนื่องกับการค้าการลงทุน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งการออกกฏหมายด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และยังมีการแก้ไข กฏหมายด้านต่างๆ เพื่อความทันสมัย โดยเฉพาะ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน ถือเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของรัฐบาล เพื่อย่นระยะเวลาติดต่อราชการ ลดละตัดทอนการทุจริต รวมถึงแก้ปัญหาการลงทุนได้ด้วย

นายวิษณุ ยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากเห็นว่าให้ยืดเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไปอีก 90 วัน โดยย้ำว่าหากจะยืดเวลาออกไปถึง 1-2 ปีจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่หากจะมีการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปก็จะเลื่อนเพียง 1-2 เดือนเท่านั้น ซึ่ง คสช.ได้คำนวณแล้วว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไม่เกินเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 พร้อมขอสื่อมวลชนอย่ามาบีบตัวเองว่าจะให้มีการเลือกตั้งวันไหน

ส่วนปัจจัยที่จะทำให้โรดแมปการเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปมีจำนวนมากแต่ไม่ขอพูดในรายละเอียด แต่ก็สามารถคิดได้ว่าการคว่ำร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะทำให้โรดแมปต้องเลื่อนออกไป ขณะเดียวกันคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 53 / 2560 ข้อ8 ก็ระบุไว้ว่าเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้อาจจะเรียกประชุมหัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อกำหนดโรดแมปสุดท้ายในการนำไปสู่กระบวนการเลือกตั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง