ไม่พบผลการค้นหา
ตำรวจนครบาล เปิดโครงการ ‘กรุงเทพมหานคร เมืองต้นแบบสวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์’ หากพบผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อค จะออกใบสั่งพร้อมให้ยืมหมวกกันน็อค เริ่ม 28 ธันวาคมนี้

'หมวกกันน็อค' ถือเป็นอุปกรณ์ป้องกันความสูญเสีย สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ แต่พบว่า ยังมีผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค แม้ตำรวจจะมีมาตราการจับ-ปรับแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสูญเสียลดลง 

ตำรวจนครบาล จึงรณรงค์โครงการ "กรุงเทพมหานคร เมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" โดยจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป หากตำรวจจราจร พบเห็นผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร ที่ไม่สวมหมวกกันน็อค จะออกใบสั่งจราจร และไม่อนุญาตให้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ต่อไป จนกว่าจะหาหมวกกันน็อคมาสวมใส่ 

โดยในระยะแรกตำรวจจราจร จะให้ยืมหมวกกันน็อค เป็นเวลา 7 วันนับตั้งแต่ออกใบสั่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย จำนวน 1,500 ใบ

นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อกฎหมาย ชี้ให้เห็นความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนเมื่อไม่สวมหมวกกันน็อค และให้พนักงานสอบสวน พิจารณาเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด หรือ 1,000 บาท