ไม่พบผลการค้นหา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ 'หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน' เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ 'หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน' เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

S__25968703.jpg

นายกฯเศรษฐา กล่าวเปิดงานว่า 'ปีพุทธศักราช 2567 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 72 พรรษา ซึ่งเป็นปีที่ปวงชนชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์และทรงมีพระราชประสงค์ให้ปวงประชาทุกหมู่เหล่าอยู่ดีมีสุข รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” โดยน้อมนำพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนให้อยู่ดีมีสุข มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งโครงการนี้ เป็นการส่งเสริมสุขภาวะและสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ มีน้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพเพื่อการอุปโภคบริโภคS__25968701.jpg

พร้อมขอบคุณกระทรวงมหาดไทยและการประปานครหลวง ที่ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ และยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ทุกคนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

 โอกาสนี้ นายกฯ มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ตัวแทนคุณครูและนักเรียน พร้อมถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหาร จากนั้น นายกฯ ชมบูธนิทรรศการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ประกอบด้วย 

1. บูธนิทรรศการคลินิกน้ำสะอาด การประปานครหลวง 

2. ชมชุดสาธิตอุปกรณ์วิเคราะห์เสียงน้ำรั่วแบบพกพา 

3.บูธนิทรรศการกระเป๋าสานจากกล่องนม จากนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมรับมอบกระเป๋าเป็นของที่ระลึก 

4. บูธนิทรรศการสร้างการดี มีอาชีพ นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

5. บูธนิทรรศการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ก่อนเดินทางกลับS__25968712.jpgS__25968710.jpgS__25968708.jpg