ไม่พบผลการค้นหา
รฟม. ทำแผนที่แสดงเส้นทางปิด-เบี่ยงจราจรตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า 4 สาย เขียว-ส้ม-เหลือง-ชมพู เปิดเพจเฟซบุ๊กแนะผู้ใช้ทางเตรียมพร้อมรับมือการจราจร-ฝนตก รับมือโรงเรียนในกรุงเทพฯ เปิดเทอมเริ่มตั้งแต่ 16 พ.ค. เป็นต้นไป

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานโยธาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้ง 4 สาย (สีเขียว -สีส้ม -สีเหลือง-สีชมพู) แจ้งถึงการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการจราจรเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะเริ่มทยอยเปิดกันตั้งแต่วันที่ 16 – 21 พ.ค. 2561 นี้ 

โดย รฟม. ได้จัดทำแผนที่แสดงแนวเส้นทางปิดเบี่ยงจราจรของโครงการรถไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

สำหรับแผนที่แสดงแนวเส้นทางประกอบด้วย ข้อมูลจุดปิดเบี่ยงจราจรของโครงการรถไฟฟ้าในภาพรวมทั้ง 4 สายทาง และช่อง��างตรวจสอบเส้นทางลัดทางเลี่ยงของแต่ละจุด เพื่อใช้ควบคู่กับ Google Map ดังนี้

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่อยู่ในแนวเส้นทาง เช่น โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน โรงเรียนสารวิทยา เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีการปิดจราจรบริเวณถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกา ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ชิดเกาะกลางฝั่งละ 1 ช่องทาง คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง โดยประชาชนผู้ใช้ทางสามารถติดตามข้อมูลเส้นทางลัดทางเลี่ยงเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต 

เส้นทางปิดเลี่ยงรถไฟฟ้าสายสีเขียว.jpg

2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีสถาบันการศึกษาที่อยู่ในแนวเส้นทาง เช่น โรงเรียนเทพลีลา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น ปัจจุบันการปิดจราจรบนถนนรามคำแหง จะเริ่มตั้งแต่บริเวณแยกรามคำแหง ถึงซอยรามคำแหง 190/2 จำนวน 7 จุด โดยมีจุดสำคัญคือ ปิดทางลงทางยกระดับรามคำแหง ฝั่งขาเข้า ซึ่งได้จัดจราจรบนทางยกระดับรามคำแหง เพื่อรองรับปริมาณรถขาเข้าและขาออก ตามช่วงเวลา และสำหรับพื้นที่ก่อสร้างในจุดอื่นๆ ตลอดแนวถนนรามคำแหง มีรูปแบบการปิดเบี่ยงจราจร 1 – 3 ช่องทางในฝั่งขาเข้า ฝั่งขาออก และแนวเกาะกลาง มีผลให้ช่องจราจรลดลงเหลือ 2 และ 3 ช่องทาง ตามสภาพพื้นที่และกิจกรรมก่อสร้าง 

โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถติดตามข้อมูลเส้นทางลัดทางเลี่ยงเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี

เส้นทางปิดเลี่ยงรถไฟฟ้าสายสีส้ม.jpgเส้นทางปิดเลี่ยงรถไฟฟ้าสายสีส้ม 2.jpg

3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีสถาบันการศึกษาที่อยู่ในแนวเส้นทาง เช่น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ปัจจุบันมีการปิดจราจรบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้าชิดเกาะกลาง 1 ช่องทาง รวม 5 จุด ทำให้เหลือช่องจราจรฝั่งขาเข้า 2 ช่องทาง และฝั่งขาออก 3 ช่องทาง ได้แก่ บริเวณตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 136 ถึงซอยลาดพร้าว 101 ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 128 ถึงซอยลาดพร้าว 122 ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 98 ถึงซอยลาดพร้าว 92 ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 78 ถึงซอยลาดพร้าว 64 และตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 45 ถึงซอยลาดพร้าว 35 ผู้ใช้ทางสามารถติดตามข้อมูลเส้นทางลัดทางเลี่ยงเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง 

เส้นทางปิดเลี่ยงรถไฟฟ้าสายสีเหลือง.jpg

4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีสถาบันการศึกษาที่อยู่ในแนวเส้นทาง เช่น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ โรงเรียนสายอักษร และโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เป็นต้น

โดยโครงการจะปิดจราจรถนน 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนติวานนท์ ปิดการจราจร 1 ช่องทางขวา ฝั่งขาเข้า – ขาออก บริเวณคลองบางตลาด – กรมชลประทาน ทำให้ ขาเข้า – ขาออก เหลือ 2 ช่องทาง ถนนแจ้งวัฒนะ ปิดการจราจร 1 ช่องทางขวาฝั่งขาเข้า บริเวณเชิงสะพานพระราม 4 – เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ทำให้ขาออกเหลือ 2 ช่องทาง ถนนรามอินทรา ปิดการจราจร 1 ช่องทางขวา ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามอินทรา 1 - ซอยรามอินทรา 115 ทำให้ขาออกเหลือ 3 ช่องทาง ผู้ใช้เส้นทางสามารถติดตามข้อมูลเส้นทางลัดทางเลี่ยงเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี 

เส้นทางปิดเลี่ยงรถไฟฟ้าสายสีชมพู 2เส้นทางปิดเลี่ยงรถไฟฟ้าสายสีชมพู

นอกจากนี้ รฟม. ยังให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาเร่งคืนพื้นผิวการจราจรให้ได้มากที่สุด ส่วนจุดที่ถนนยังไม่เรียบ เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือฝาท่อยังไม่เรียบร้อย ได้เร่งให้ผู้เกี่ยวข้องไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน

อย่างไรก็ตาม รฟม. แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก และขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดตรวจสอบข้อมูลการเดินทางก่อนออกจากบ้าน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และขอฝากไปถึงผู้ใช้ทางที่ต้องขับขี่รถในช่วงนี้ เนื่องจากประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ส่งผลให้เมื่อมีฝนตกหนักถนนอาจลื่นได้ จึงขอให้ผู้ใช้ทางโปรดขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทางทุกคน 

ข่าวเกี่ยวข้อง :