ไม่พบผลการค้นหา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่างกฎหมายที่มาของ ส.ว.วาระแรก ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้ายวันนี้ (30พ.ย.)

​ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เสนอ ทั้งสิ้น 8 หมวด รวม 178 มาตรา สาระสำคัญ เช่น วิธีแบ่งเขตเลือกตั้ง 350 เขต

การส่งสมัครและคำนวณคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คนภายใต้ระบบใหม่ แบบจัดสรรปันส่วนผสม ระเบียบการหาเสียง และบทลงโทษกรณีทุจริตเลือกตั้ง เข้มงวดขึ้น ทั้งโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับสูงสุด 2 แสนบาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี กำหนดให้หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรค ต้องร่วมรับผิดกรณี รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด

ส่วนวุฒิสภา หรือ ส.ว. ร่างกฎหมายฉบับใหม่ จะเป็นการกำหนดวิธีการได้มา ให้สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญ 2560 ที่กำหนดให้ ส.ว.มาจากการสรรหา 200 คน แต่ข้อยกเว้นตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269 วาระเริ่มแรกให้มี ส.ว. 250 คน จากการสรรหาและแต่งตั้งโดยตำแหน่ง จากผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ส.ว.มีอำนาจในการเสนอชื่อและออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรี

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. คาดว่าจะผ่านไปด้วยดี และจะไม่มีการคว่ำร่างกฎหมาย 2 ฉบับดังกล่าว โดย สนช.มีเวลา 60 วันในการพิจารณา

ประธาน สนช.คาดเลือกตั้งปลายปี 61 FULL EP.