ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ รฟม. เปิดตัวบัตรโดยสารร่วม เริ่มใช้กับรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย พร้อมแจก 'บัตรแมงมุม' 200,000 ใบ 23 มิ.ย.นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานเปิดตัวบัตรโดยสารร่วม หรือ 'บัตรแมงมุม' โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน

นายอาคม กล่าวว่า การพัฒนาระบบตั๋วร่วม หรือ Common Ticketing System ถือเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงคมนาคมที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพการให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง ตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชน ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ สนข. รฟม. ขสมก. รฟฟท. และ BEM ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อเชื่อมต่อระบบและให้บริการระบบตั๋วร่วมหรือ 'บัตรแมงมุม' ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนสามารถใช้บัตรโดยสารเพียงใบเดียวเดินทางเชื่อมต่อได้ทุกระบบ

โดยมี รฟม. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Company : CTC) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการระบบขนส่งทางรางครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในเมืองภูมิภาค เช่น จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น จึงมีความเหมาะสมและความพร้อมในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม โดยกำหนดให้เริ่มต้นใช้งานระบบตั๋วร่วมกับรถไฟฟ้าในเส้นทางที่เปิดให้บริการแล้ว จากนั้นจึงจะขยายการใช้งานระบบตั๋วร่วมกับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ต่อไป

ด้านนายภคพงศ์ กล่าวว่า รฟม. ได้เร่งรัดการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ในการเร่งติดตั้งเครื่องอ่านบัตร ติดตั้งซอฟต์แวร์และทดสอบระบบตั๋วร่วม เพื่อให้มีความพร้อมในการรับชำระค่าโดยสารผ่าน 'บัตรแมงมุม' ได้ในระบบรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายของ รฟม. คือ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) จนแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

โดยในวันที่ 23 มิ.ย. นี้ รฟม. จะแจกบัตรแมงมุมให้แก่ประชาชน ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ บัตรบุคคลทั่วไป (สีน้ำเงิน) บัตรผู้สูงอายุ (สีทอง) และบัตรนักเรียน/นักศึกษา (สีเงิน) ซึ่งสามารถติดต่อขอรับได้ที่รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงทุกสถานี โดยบัตรบุคคลทั่วไป รับได้ตั้งแต่วันที่ 23– 29 มิถุนายน 2561 และ 2 – 5 กรกฎาคม 2561 จำนวน 16,000 ใบ/วัน สถานีละ 1,000 ใบ/วัน สำหรับบัตรนักเรียน/นักศึกษาและบัตรผู้สูงอายุ รับได้ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2561 ประเภทละ 5,000 ใบ/วัน สถานีละ 312 ใบ/ประเภท/วัน โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา เพื่อขอรับบัตรที่ห้องออกบัตรโดยสาร และเมื่อจะนำไปใช้ในระบบรถไฟฟ้า MRT จะต้องเติมเงินขั้นต่ำ 150 บาท แบ่งเป็นค่ามัดจำบัตร 50 บาท และมูลค่าการเดินทางสำหรับโดยสารรถไฟฟ้าขั้นต่ำ 100 บาท ได้เฉพาะที่สายสีม่วงทุกสถานี ทั้งนี้ บัตรมีจำนวนจำกัด จึงจำกัดสิทธิ์ 1 คนต่อใบเท่านั้น 

นอกจากนี้ รฟม. ยังเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาบัตรแมงมุมเวอร์ชั่น 2 ด้วยเทคโนโลยี EMV Contactless Smart Card ที่ใช้กันในบัตรเครดิต เพื่อให้เป็นบัตรใบเดียวที่เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งชำระสินค้าและบริการได้ โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเติมเงินล่วงหน้าในบัตร ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ใช้บริการรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร ทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความสะดวกในการพกบัตรใบเดียว อันเป็นการขับเคลื่อนนโยบายระบบตั๋วร่วมของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม

บล.ดีบีเอสฯ คงประมาณการรายได้ BEM

ทั้งนี้ บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส วิเคราะห์ว่า รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเปิดดำเนินการเร็วกว่าคาด แต่รายได้ที่เข้ามาไม่ได้เป็นสัดส่วนที่สูงมาก จึงไม่ได้ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2562-2563 โดยคงสมมติฐานรายได้จากการให้บริการเติบโตร้อยละ 9 ในปี 2562 และร้อยละ 19 ในปี 2563 บัตรแมงมุมเริ่มใช้ 23 มิ.ย.นี้ ซึ่งใช้กับ MRT สายสีม่วงและน้ำเงินก่อน และจะขยายการใช้ไปยังทางด่วนที่บริหารโดยการทางพิเศษฯ รวมทั้งแอร์พอร์ตเรลลิ้งในเดือน ต.ค. 2561

ส่วนสายสีเขียวยังไม่ได้เข้าร่วมบัตรแมงมุม แต่ก็มีโอกาสจะเข้ามาในระยะยาว คงคำแนะนำซื้อให้ราคาพื้นฐาน 8.60 บาท (SOP) แนวโน้มธุรกิจไปได้ดีและเติบโตในระยะยาว มีความมั่นคงเพราะอิงกับความต้องการใช้ขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ประมาณการกำไรปี 2561 ขยายตัว ร้อยละ 16 ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 26                          

ข่าวเกี่ยวข้อง :