ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up News - ลาวจ่ายชดเชย 'ผู้เสียชีวิตเขื่อนแตก' รายละ 6,500 บาท - Short Clip
Aug 24, 2018 04:23

แหล่งข่าวเผย รัฐบาลลาวเสนอจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก รายละ 6,500 บาท

อดีตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนหนึ่งเปิดเผยกับวิทยุเอเชียเสรี ว่า ครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่พบศพแล้ว 40 ราย จะได้รับค่าชดเชยรายละ 1.7 ล้านกีบ หรือประมาณ 6,500 บาท หลังจากเขื่อนตัวหนึ่งในชุดเขื่อนของโครงการเซเปียน-เซน้ำน้อยมูลค่า 32,800 ล้านบาท ในจังหวัดจำปาสัก เกิดแตกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

แหล่งข่าวซึ่งเจ้าตัวขอสงวนนามผู้นี้ ให้ความเห็นว่า อันที่จริง บริษัทที่ลงทุนในโครงการนี้ต้องรับผิดชอบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น เพราะเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาว

ด้านเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในแขวงอัตตะปือ บอกกับวิทยุเอเชียเสรี ว่า ค่าชดเชยดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งยึดตามข้อกำหนดในกฎหมาย เหตุที่จ่ายน้อยเพราะรัฐบาลไม่มีเงิน

ในจำปาสักและอัตตะปือ มีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังเขื่อนแตกประมาณ 13,000 คนใน 13 หมู่บ้าน

บุนโฮม พมมะเสน นายอำเภอสนามไซ จังหวัดอัตตะปือ บอกว่า สำหรับการจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้สูญหายนั้น กำลังรอผลสรุปจากทีมค้นหาในพื้นที่ ซึ่งจะเสนอขอเงินชดเชยรายละ 1.7 ล้านกีบ เช่นเดียวกับกรณีของผู้เสียชีวิต ส่วนการช่วยเหลือการดำรงชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้น รัฐบาลลาวจะมอบเงินสำหรับจับจ่ายใช้สอย ครอบครัวละประมาณ 2,000 บาท


Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog