ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up News - 'อัศวิน' ผุดแนวคิดทั้ง 'หอศิลป์ฯ' ให้ กทม. ดูแล - Short Clip
May 12, 2018 03:38

พล.ต.อ.อัศวิน มีแนวคิดนำ หอศิลปกรุงเทพฯ กลับมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ กทม. มองทำงานไม่ดี โต๊ะเก้าอี้ไม่เพียงพอ ปัจจุบัน กทม. ให้เงินสนับสนุนกว่า 40 ล้าน กทม. จึงมีสิทธิบริหารจัดการ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เผยถึงแนวทางในการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ว่า ปัจจุบันการบริหารงานหอศิลป์ฯ อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และพบเกิดความไม่สะดวกในหลายๆ รูปแบบ เช่น บริการโต๊ะเก้าอี้ไม่เพียงพอ และทาง กทม. ต้องการเข้ามาพัฒนาพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้งานได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยแต่ละปี กทม.จะต้องสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดูแล หอศิลป์ฯ ปีละกว่า 40 ล้านบาท จึงเห็นว่า กทม. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนอยู่แล้ว หากสามารถนำกลับมาบริหารจัดการเองนั้นก็จะสามารถพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม ทำเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเด็กและเยาวชนสามารถมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นและประชาชนก็สามารถตรวจสอบการทำงานต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 

ทั้งนี้ เมื่อหอศิลป์ฯ มาอยู่ในการดูแลของกทมง ก็จะให้สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เป็นผู้บริหารจัดการในรูปแบบเดียวกับการดูแลหอสมุดเมืองและจะเปิดให้บริการในทุกวันเช่นเดิม โดยเฉพาะในวันนักขัตฤกษ์เพื่อให้เด็กมีพื้นที่หาความรู้ในวันหยุดได้  


Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog