ไม่พบผลการค้นหา
โครงการความยุติธรรมโลกออกรายงานดัชนีนิติรัฐประจำปี 2562 โดยจัดไทยอยู่ในอันดับที่ 76 จากทั้งหมด 126 ประเทศ ซึ่งอันดับของไทยได้ลดลงทุกปีนับแต่หลังรัฐประหารเมื่อปี 2557

โครงการความยุติธรรมโลก (World Justice Project) เผยแพร่รายงานดัชนีนิติรัฐ ประจำปี 2019 จัดอันดับสถานะด้านความมีหลักนิติรัฐของประเทศต่างๆ รวม 126 ประเทศ โดยในปีนี้ ไทยอยู่ในอันดับที่ 76 ลดลง 1 อันดับจากรายงานฉบับก่อนหน้า

รายงานชื่อ WJP Rule of Law Index 2019 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนกว่า 120,000 ครัวเรือน และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3,800 คน โดยประมวลผลข้อมูลตามตัวชี้วัดหลัก 8 ตัว คือ การควบคุมการใช้อำนาจของรัฐบาล การปราศจากคอร์รัปชั่น การเปิดกว้างของรัฐบาล สิทธิขั้นพื้นฐาน ความสงบและความมั่นคง การบังคับใช้กฎหมาย ความยุติธรรมทางแพ่ง และความยุติธรรมทางอาญา

ประเทศที่ครองอันดับความมีนิติรัฐสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์ ประเทศที่รั้งอันดับท้ายสุด 3 อันดับ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กัมพูชา และเวเนซูเอลา

สำหรับประเทศไทย รายงานจัดไว้ในอันดับที่ 76 จากทั้งหมด 126 ประเทศ โดยได้อันดับลดลง 1 อันดับจากปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ รายงานซึ่งควบปี 2560-2561 จัดไทยอยู่ในอันดับที่ 71 จาก 113 ประเทศ ในการจัดอันดับในปีนี้เป็นการเปรียบเทียบประเทศไทยกับ 113 ประเทศในรายงานฉบับก่อน โดยไม่นำประเทศที่สำรวจเพิ่มขึ้นอีก 13 ประเทศในปีนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง

จากการตรวจสอบอันดับด้านนิติรัฐของไทยนับแต่ปี 2558 เป็นต้นมา พบว่า อันดับของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังแสดงในตาราง

5-3-2562 9-43-46.jpg

ที่มา: WJP Rule of Law Index 2019