ไม่พบผลการค้นหา
เครือข่ายพยาบาลฯ ออกแถลงการณ์จี้ ‘สภาการพยาบาล’ หลังไร้วี่แววองค์กรวิชาชีพทำหน้าที่ปกป้องสวัสดิภาพพยาบาล ขณะที่บุคลากรและประชาชนต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ พร้อมล่ารายชื่อพยาบาลวิชาชีพกดดัน

เมื่อเวลา 19.30 น. กลุ่ม 'เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์' เผยแพร่แถลงการณ์ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเฟสบุ๊คเพจ Nurses Conect มีใจความสำคัญกล่าวถึง มาตรการควบคุมแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลกระทบของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกคน พร้อมทั้งประกาศข้อเรียกร้อง 3 ประการคือ

1. ต้องจัดสรรวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรค Covid-19 เช่น mRNAvaccine, Protein subunit vaccine อย่างทั่วถึงและรวดเร็วแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน

2. ต้องมีนโยบายการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของวิชาชีพพยาบาล(Positive Practice Environment) เพื่อปกป้องสวัสดิภาพทางกายและจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพจากการคุกคามโดยผู้ร่วมงาน

3. สภาการพยาบาลต้องมีมาตรการในการคุ้มครองเยียวยาเพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของ สมาชิกสภาการพยาบาล ทั้งในเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และการเยียวยาสมาชิกเมื่อได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

พร้อมทั้งเชิญชวนพยาบาลทั่วประเทศมาร่วมกันลงชื่อกับแถลงการณ์และข้อเรียกร้องนี้ โดยยืนยันว่า เป็นสิทธิที่พึงกระทำได้โดยไม่มีความผิด โดยลงชื่อได้ที่นี่

“หนึ่งเสียงของท่านเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลง เราทุกคนกำลังเผชิญกับภาระงานที่เข้าขั้นวิกฤต เพื่อนของเรา ประชาชนของเราต้องเจ็บป่วย เสียชีวิต เราสามารถทนนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้หรือ พวกเราไม่ได้ร้องขออะไรมากไปกว่าการที่ขอให้รัฐและสภาการพยาบาล ทำหน้าที่ของตนเองเลย บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสภาการพยาบาล มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อ 'เป็นตัวแทน'ของผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมทั้งมีหน้าที่ 'ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก' ในสถานการณ์แบบนี้ สภาฯคิดว่า มันเป็นธรรมแล้วหรือ เราเพียงแต่ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลุกออกมาทำหน้าที่ของตนเองเพียงเท่านั้น” เสียงจากพยาบาลวิชาชีพคนหนึ่งกล่าว