ไม่พบผลการค้นหา
ลูกหนี้มี 3 ตัวเลือกผ่อนชำระดอกเบี้ยที่พักหนี้เอาไว้ ทยอยจ่ายตามจำนวนงวดเดิม-จ่ายทั้งหมดในงวดสุดท้าย-เพิ่มงวดชำระดอกเบี้ยจนหมด

มาตรการพักชำระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องที่ถูกปล่อยออกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถูกธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนำมาปรับใช้จริงแล้ว อาทิ ในกรณีของธนาคารออมสินที่ขยายเวลาพักหนี้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติจาก 3 เป็น 6 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมไปถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการแฟลต/อพาร์ตเมนต์ และผู้ประกอบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance)

อย่างไรก็ตาม แม้ ธปท.จะออกมาเพิ่มความมั่นใจแล้วว่าลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะไม่ติดข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร) แต่ก็ยังคงมีความสงสัยตามมาว่ายอดดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปจะต้องชำระอย่างไรเมื่อหมดช่วงเวลาการพักหนี้ไปแล้ว


3 ตัวเลือกของลูกหนี้

ตัวแทนจาก ธปท.อธิบายว่าลูกหนี้มีตัวเลือกในการชำระดอกเบี้ยทั้งหมด 3 ข้อคือ 

  • 1.กระจายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มในงวดที่เหลือ
  • 2.จ่ายดอกเบี้ยในช่วงที่พักหนี้ในงวดสุดท้ายงวดเดียว
  • 3.เพิ่มงวดชำระหนี้ออกไปเพื่อจ่ายดอกเบี้ยส่วนนี้ให้หมด 
ธปท.

อย่างไรก็ตาม ธปท.ย้ำว่า สถาบันการเงินใดๆ ก็ตามไม่มีสิทธิ์นำดอกเบี้ยมาทบต้นคิดดอกเบี้ย หรือที่เรียกกันว่าการคิดดอกเบี้ยบนดอกเบี้ย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง;