ไม่พบผลการค้นหา
'ศรีสุวรรณ จรรยา' แคลงใจ 'องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน' ให้คะแนนความตั้งใจการปราบปรามคอร์รัปชันของรัฐบาล คสช. เต็มร้อย สวนทางรายงานมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้วัดดัชนีคอร์รัปชัน ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ 2558-2560 อยู่ในช่วงขาลง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณีประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนภายหลังงานแถลงข่าวผลงาน 7 ปี ขององค์กร โดยตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับการให้คะแนนความจริงใจของรัฐบาลนี้ในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อเทียบกับรัฐบาลที่ผ่านมากี่คะแนน ซึ่งประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันกล่าวว่า

“ในเรื่องของการให้คะแนน การปราบปรามคอร์รัปชันของ นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลชุดนี้ ผมให้คะแนน 100 เปอร์เซ็น ในส่วนของความตั้งใจที่จะปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง”


อย่างไรก็ตาม นายศรีสุวรรณ เห็นว่า การตอบคำถามสื่อดังกล่าว เป็นการให้ความเห็นที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยรับไม่ได้และผิดหวังต่อองค์กรดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับอีกถ้อยแถลงที่ว่า

"สถานการณ์การเรียกรับเงินใต้โต๊ะจากอดีตที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มลดลงมาก"


ซึ่งตรงกันข้ามกับรายงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้ออกมาแถลงเมื่อต้นปี 2561 ถึงคะแนนดัชนีคอร์รัปชันของไทยย้อนหลัง 3 ปี (2558-2560) ภาพรวมของสถานการณ์อยู่ในช่วงขาลง และดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยปี 2559 ที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ Transparency International อันดับของไทยหล่นจากอันดับ 76 มาอยู่ในอันดับ 101 จาก 168 ประเทศ แม้ในปี 2560 จะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 96 จาก 180 ประเทศเท่านั้น

"คะแนนโดยภาพรวมของไทยยังลดลงเหลือ 37 จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งข้อมูลตัวเลขดังกล่าว จึงอยากตั้งข้อสังเกตว่า ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ไม่ตะขิดตะขวงใจบ้างเลยหรือ" นายศรีสุวรรณ กล่าว

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า นับตั้งแต่ คสช. ยึดอำนาจมาจากรัฐบาลที่แล้ว การขับเคลื่อนขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน กลับเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยว่า องค์กรดังกล่าวยังมีการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์หรือพันธกิจ ที่เคยประกาศไว้เพียงใด แม้แต่กรณีแหวนเพชรและนาฬิกาหรู ของผู้มีอำนาจในรัฐบาลชุดนี้ ทำได้แค่มีหนังสือสอบถาม ป.ป.ช. เท่านั้นถือว่าเพียงพอแล้วหรือไม่ ถ้าเช่นนั้นพันธกิจขององค์กรที่ประกาศไว้ว่าจะสร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กรเป็นที่ยอมรับในฐานศูนย์กลางการขับเคลื่อนพลังสังคมเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันที่มีศักยภาพที่สุดทำได้เพียงแค่นี้