ไม่พบผลการค้นหา
หมอระวี พร้อมแกนนำ เปิดตัวพรรคพลังธรรมใหม่ สืบทอดเจตนารมณ์พรรคพลังธรรมเดิม หวังปฏิรูปประเทศแก้วิกฤติคอร์รัปชั่น ด้วยธรรมาธิปไตย ขณะที่นายจำลอง ศรีเมือง อดีตหัวหน้าพรรคพลังธรรมรักษาสัจจะยุติบทบาททางการเมือง ไม่เข้าร่วมพรรค

นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล นำสมาชิกพรรค และว่าที่ผู้สมัคร อาทิ นายอาทร พาทีพัฒนะ อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังธรรม, ว่าที่ร้อยตรี วันชัย วรรณสว่าง ว่าที่ผู้อำนวยการพรรค, นายอุทัย มหาวงศ์ อดีตฝ่ายการเมืองพรรคมหาชน, นายสมบูรณ์ ทองบุราน อดีต ส.ส.พรรคพลังธรรม, นายสมบัติ เบญจศิริมงคล อดีตกรรมการพรรคพลังธรรม แถลงข่าวเปิดตัวพรรคพลังธรรมใหม่ 

โดยนายแพทย์ระวี กล่าวว่า หลังพรรคพลังธรรมเดิมถูกยุบมาประมาณ 10 กว่าปี สังคมไทยเกิดวิกฤตการณ์รอบด้าน ทั้งขัดแย้งแตกแยก คอร์รัปชั่นโกงกิน จนหลายประเทศในอาเซียนด้วยกันแซงหน้าประเทศไทยไปแล้ว ดังนั้นจึงมีการก่อตั้งพรรคพลังธรรมใหม่ขึ้น เพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤต ด้วยหลัก 4 ข้อคือ 1.พรรคจะนำสังคมไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย ที่มีระบบประชาธิปไตยที่เป็นธรรม ลดการเลื่อมล้ำ ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบตะวันตก 2.สมาชิกพรรคพลังธรรมใหม่จะเป็นคนที่ตั้งใจทำความดีตามรอยพ่อ 3.สมาชิกพรรคจะมาจากหลากหลายอาชีพ ทุกวัย ทุกชนชั้น และศาสนา 4.พรรคจะเป็นแกนกลางในการผนึกกำลังของประชาชนกลุ่มหรือองค์กรที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันให้เป็นหนึ่งเดียว 

โดยเจตนารมณ์ของพรรค คือ การสืบทอดเจตนารมณ์ของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ของพรรคพลังธรรมเดิม แต่พัฒนาระบบการตรวจสอบกันเองของพรรคอย่างเข้มแข็ง โดยคณะธรรมาธิบาลของพรรคทำหน้าที่ตรวจสอบสมาชิกของพรรคทันทีที่เกิดปัญหาการทุจริต มีอำนาจในการสั่งพักงาน หรือสั่งปลดสมาชิกพรรคจากตำแหน่ง เช่น รัฐมนตรีในโควต้าของพรรค เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้นการกระจายอำนาจและงบประมาณของพรรคไปสู่สาขา หรือภูมิภาค มากขึ้น โดยให้สาขามีอำนาจในการเลือกผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อได้ครึ่งหนึ่ง เพื่อป้องกันการขัดแย้งจนทำให้เกิดเหตุการณ์ยุบพรรคเช่นในอดีต

ส่วนพลตรีจำลอง ศรีเมือง อดีตหัวหน้าพรรคพลังธรรมเก่า ยืนยันที่จะรักษาสัจจะวาจาที่ประกาศเอาไว้ นอกจากนี้อายุที่มากขึ้นก็ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเริ่มลดลง จึงมอบหมายให้พลังธรรมรุ่น 2 เป็นผู้ดำเนินการพรรคต่อไป โดย พล.ต.จำลอง จะไม่รับตำแหน่งใดๆในพรรคทั้งสิ้น


พลังธรรมใหม่.jpg

กรณีนายกรัฐมนตรีคนนอก พรรคพลังธรรมใหม่จะเลือกคนที่ดี มีคุณธรรม และทันสมัย ซึ่งไม่ปฎิเสธ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถ้าหากมีความจำเป็น ส่วนบุคคลที่พรรควางเป็นแคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีจำนวน 3 คน ต้องมีชื่อหัวหน้าพรรคเป็น 1 ในนั้น แต่ในขณะนี้ยังเหลือเวลาอีกนานกว่าจะมีการเลือกตั้ง จึงยังขอไม่เปิดเผยรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ

เงินทุนที่นำมาก่อตั้งพรรคการเมืองจะมาจากประชาชนที่มาสมัครสมาชิก ทุกจังหวัดต้องพึ่งตัวเอง พรรคไม่มีเงินให้ และเมื่อใกล้การเลือกตั้งพรรคจะระดมเงินจากทุก ๆ ฝ่าย ถ้าได้มาก็แบ่งเฉลี่ยเท่ากันทุก ๆ เขต ซึ่งพรรคจะส่งผู้สมัครทั้ง 350 เขตทั่วประเทศแน่นอน ทั้งนี้ทางพรรคพลังธรรมใหม่จะเดินทางไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการ เพื่อยื่นขอแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง‪ในวันพรุ่งนี้ 08.30 น.