ไม่พบผลการค้นหา
'พล.อ.ประยุทธ์' เผยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD พอใจแผนบริหารรัฐบาล วางยุทธศาสตร์รอบด้าน มุ่งมั่นปราบทุจริตจริงจัง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวตอนหนึ่งในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำวันที่ 6 เมษายน 2561 หลังได้รับรายงานจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ว่า องค์กรดังกล่าวมีท่าทีพึงพอใจอย่างมากกับการบริหารประเทศของรัฐบาลนี้ และ คสช. โดยเฉพาะที่เราจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีแผนการปฏิรูปประเทศ ที่รอบด้าน และมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง 

ในขณะที่รัฐบาลสนับสนุน หรือติดอาวุธ ให้กับองค์กรปราบทุจริต ทั้งกำลังคนและอำนาจทางกฎหมาย โดยพึงพอใจที่มีการออกกฎหมายสำคัญๆ อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง การคุ้มครองพยาน รวมทั้งมาตรการต่อต้านทุจริต สะท้อนให้่ว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดี เป็นมาตรฐานสากล เป็นสายตาชาวโลกที่เฝ้ามองเราอยู่ และย่อมส่งผลย้อนกลับมาในทางบวก ทั้งในเรื่องความร่วมมือ การค้าการลงทุน ในทุกด้าน และในทุกระดับตามมาด้วย และจะช่วยให้ความเป็นอยู่ และรายได้ของพี่น้องประชาชนสูงขึ้น ทางอ้อม เพราะเป็นความเชื่อมโยง ระหว่างห่วงโซ่ในประเทศ และระหว่างประเทศ  

ทั้งนี้เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่าองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เป็นองค์กรที่มีสมาชิกทั้งหมด 34 ประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศสมาชิก โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส่งเสริมการค้าเสรี และให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกำลัง พัฒนา 

ปัจจุบัน OECD ประกอบด้วยสมาชิก 34 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ลักเซมเบิร์ก เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา และ 1 องค์กร คือสหภาพยุโรป นอกจากนี้ OECD ยังร่วมมือและมีข้อตกลงต่างๆ กับประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกว่า 70 ประเทศ ผ่าน Centre for Co-operation with Non-Members (CCNM)