ไม่พบผลการค้นหา
ธ.ก.ส.เร่งเกษตรกรกว่า 4.38 แสนราย รีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com รับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท ย้ำไม่ต้องเป็นบัญชี ธ.ก.ส. เผยล่าสุดโอนเงินแล้ว 3.72 ล้านราย เป็นเงิน 18,613 ล้านบาท

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร รายละ 15,000 บาท จ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากรัฐบาล ตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งมาให้กับ ธ.ก.ส. กลุ่มที่ 1 ทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ยังไม่พบบัญชีที่จะรับโอนเงิน 438,251 ราย ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้

ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาทั้งรอบที่ 1 จํานวน 109,600 ราย และรอบที่ 2 อีก 328,651 ราย รีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยเร็ว

ทั้งนี้ จะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุด คือ ควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

สําหรับข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบที่ 2 ที่ ธ.ก.ส.ได้รับจากกระทรวงเกษตรฯ 3,519,434 ราย หลังจากทําการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและคัดกรองสถานะผู้เสียชีวิตเหลือผู้มีสิทธิ 3,410,314 ราย โดยจะดําเนินการจ่ายตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 พ.ค. 2563 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ข้างต้นเช่นกัน

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ดําเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ไปแล้ว 3,722,604 ราย เป็นเงิน 18,613.02 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 24 พ.ค.2563)

ด้านเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติม เมื่อได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรฯ และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ธ.ก.ส.จะเร่งดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :