ไม่พบผลการค้นหา
มติที่ประชุม ครม. แต่งตั้งข้าราชการการเมืองเพิ่มเติม กรรมการบริหารพรรคร่วมรัฐบาล - ส.ส. สอบตก แห่รับตำแหน่ง ด้าน 'ปชป.' กวาดมากสุด 18 ตำแหน่ง พร้อมตั้ง 'สมเกียรติ' พรรคประชาภิวัฒน์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตั้งวิปรัฐบาล 61 คน พร้อมนัดประชุม ครม. เศรษฐกิจครั้งแรก 16 ส.ค.62

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมในวันนี้ได้มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเพิ่มในหลายกระทรวง โดยมีทั้ง "ส.ส. สอบตก" กรรมการบริหารพรรค จากมุ้งพรรคร่วมรัฐบาล คือ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา รวมถึง ส.ส. จาก 9 พรรคเล็ก

มุ้งพลังประชารัฐ ได้เพิ่ม 8 ตำแหน่ง

1.นายเวียง วรเชษฐ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

2.นายพิกิฏ ศรีชนะ ผู้สมัคร ส.ส. ยโสธร ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

3.นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

4.นายธนสาร ธรรมสอนอดีต ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า

5.นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

6.น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ อดีตผู้สมัคร ส.ส.นครพนม เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ หลานสาว พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ

7.นายไกรเสริม โตทับเที่ยง อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

8.นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา สามีนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

มุ้งประธิปัตย์ กวาดมากสุด 18 ตำแหน่ง

1.นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.นายณรงค์ ดูดิง ผู้สมัคร ส.ส.ยะลา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

3.นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ อดีต ส.ส.กทม. กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

4.นายธนา ชีรวินิจ รองเลขาธิการพรรค ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5.นายยุพ นานา ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

6.นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริการพรรค และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

7.นายสากล ม่วงศิริ ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขตบางขุนเทียน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 

8.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9.นายอภิชาติ สุภาแพ่ง อดีต ส.ส.เพชรบุรี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ของ นายถาวร เสนเนียม

10.นายเจือ ราชสีห์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 29 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

11.นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขตบางนา-พระขโนง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี

12.นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนพรรค ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี

13.นายธนิตพล ไชยนันทน์ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

14.นายเรวัต อารีรอบ อดีต ส.ส.ภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

15.นายสรรเสริญ สมะลาภา อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์  

16.นายไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดำรงตำแหน่งตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ของ รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

17.นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดำรงตำแหน่งตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ของ รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

18.น.ต.สุธรรม ระหงษ์ อดีต ผอ.พรรคประชาธิปัตย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นฤมล โฆษกรัฐบาล 0838000000.jpg

มุ้งภูมิใจไทย 6 ตำแหน่ง

1.นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

2.นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู็สมัคร ส.ส. นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

3.นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ผู้สมัคร ส.ส.ชัยภูมิ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  

4.นายวิเชียร จงชูวณิชย์ ผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี

5.นายสุกรี มะเต๊ะ ผู้สมัคร ส.ส. นราธิวาส ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี

6.นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร อดีต ส.ส.มหาสารคาม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม

มุ้งชาติไทยพัฒนา คว้า 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1.น.ส.ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช รองเลขาธิการพรรค ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน

2.นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง รองเลขาธิการพรรค ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน

มุ้ง ส.ส.จาก '9 พรรคเล็ก' รับก่อนเพื่อน 1 ตำแหน่ง คือ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ หัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งข้าราชการการเมือง มีรายชื่อ ประกอบด้วย

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

นายกมล รอดคล้าย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์  

พล.อ.พลภัทร วรรณภักตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

นายอนุชา โมกขะเวส ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

พล.ต.ต. ธารา ปุณศรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้แก่ นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสำเริง แหยงกระโทก ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข

ประเดิม 'ประยุทธ์' หัวหน้าทีมถก ครม.เศรษฐกิจนัดแรก 16 ส.ค.

นางนฤมล ระบุด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงเสนอมาตรการกระจายรายได้ระดับกลางและระดับล่างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ได้มากที่สุดและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหลายๆ รอบ โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.เศรษฐกิจ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในการประชุมครั้งแรกวันที่ 16 ส.ค.นี้

ตั้งวิปรัฐบาล 61 คน 'วิรัช' ประธาน

น.ส.นฤมล ระบุด้วย คณะรัฐมนตรียังรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 180/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) จำนวน 61 คน มีนายนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน นายนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย รองประธานกรรมการ คนที่สอง นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ รองประธานกรรมการ คนที่สาม 

ส่วนกรรมการ อาทิ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ นายโกวิทย์ พวงงาม พรรคพลังท้องถิ่นไท นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา

นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นกรรมการและเลขานุการ เป็นต้น

โดยวิปรัฐบาลจะประสานงานกับ ส.ส. สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมืองในปัญหาต่างๆ ด้านนิติบัญญัติ และกิจการรัฐสภาอื่นๆ ทั้งการเสนอร่างกฎหมายและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ และกิจการรัฐสภา ให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง