ไม่พบผลการค้นหา
'ปารมี' กระทุ้ง ศธ. ออกมาตรการให้ชัด ตักเตือน-ลงโทษผู้บริหารโรงเรียนที่ยังปล่อยนักเรียนเข้าแถวกลางแดดในวันอากาศร้อนจัด

วันที่ 16 พ.ค. 2567 ปารมี ไวจงเจริญ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา ให้นักเรียนยืนเข้าแถวหน้าเสาธงท่ามกลางอากาศร้อนในวันเปิดเทอมวันแรกว่า นี่คือสิ่งที่ตนกังวลตั้งแต่แรกว่าแม้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะแจ้งแนวปฏิบัติเวียนไปยังโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกแห่ง ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงเวลาที่อากาศยังคงร้อนจัดและมีปัญหาฝุ่น PM2.5 รุนแรง โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและครูเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่สุดท้ายก็ยังมีผู้บริหารในบางโรงเรียนละเลยไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ 

ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ผู้บริหาร สพฐ. ตลอดจนผู้บังคับบัญชาโรงเรียนในทุกสังกัด จำเป็นต้องสอดส่องดูแลโรงเรียนในสังกัดของท่านอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องออกมาตรการที่ชัดเจนในการตักเตือนหรือลงโทษผู้บริหารที่ปล่อยปละละเลย เพราะสุขภาพและความปลอดภัยทั้งกายและใจของนักเรียนและครู เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องคำนึงถึง

ปารมี กล่าวด้วยว่า ตนขอเรียกร้องเพิ่มเติมไปยังโรงเรียนในสังกัดอื่นนอกเหนือ สพฐ. เช่น โรงเรียนเอกชนสังกัด สช., โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ขอให้ใช้แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังอากาศร้อนจัดและปัญหาฝุ่น PM2.5 ตามแนวทางของ สพฐ. ขอเสนอให้ทุกโรงเรียนพิจารณายกเลิกกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้ารวมถึงกิจกรรมกลางแจ้ง แล้วเปลี่ยนเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ทันสมัยที่ทำได้ในห้องเรียน ประยุกต์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Online, On-hand, On-Air หรือ On-Demand ตามความยืดหยุ่นของบริบทโรงเรียนและสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่

ส่วนกรณีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา ที่ยังคงให้นักเรียนยืนเข้าแถวหน้าเสาธงท่ามกลางอากาศร้อนแม้ว่าในโรงเรียนจะสร้างโดมบังแดดไว้แล้วก็ตาม ตนเรียกร้องให้ สพฐ. เร่งเข้าไปตรวจสอบและกำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนตระหนักถึงสุขภาพของนักเรียนและครูโดยปฏิบัติตามทางแนวทางที่ สพฐ. ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด และหวังว่าคงไม่มีโรงเรียนไหนอีกแล้วที่ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังอากาศร้อนจัดและปัญหาฝุ่น PM2.5 เพราะความปลอดภัยของนักเรียนและครูคือสิ่งสำคัญสูงสุด