ไม่พบผลการค้นหา
การรถไฟฯ ยันไม่สามารถรับข้อเสนอพิเศษด้านการเงินของกลุ่มซีพีในโครงการรถไฟความเร็วสูง 3 สนามบินได้ เตรียมเรียกคุยอีกรอบ 5 มีนาคมนี้ หากไปต่อไม่ได้ก็ต้องยุติเจรจา

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ว่าที่ประชุมได้มีการสรุปผลการเจรจาในซองที่ 4 เกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษจากกลุ่มซีพี 108 ข้อ เบื้องต้นคณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติว่าจะไม่รับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเจรจาครั้งนี้ประมาณ 12 ข้อ เช่น การขยายเวลาการก่อสร้างอีก 6 เดือน จากเดิม 5 ปี, การให้รัฐรับประกันผลตอบแทนของโครงการหากไม่ถึงร้อยละ 6.75, การขยายอายุสัมปทานจาก 50 ปีเป็น 99 ปี และการขอให้รัฐจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีแรก เนื่องจากขัดกับมติของคณะรัฐมนตรี และข้อเสนอร่วมการลงทุน หรือ RFP

เบื้องต้นจะมีการทำหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มซีพีให้รับทราบภายในวันนี้(22ก.พ.62) และจะมีการเรียกมาหารือกันอีกครั้งในวันที่ 5 มีนาคม โดยมีความเป็นไปได้ 2 ทาง คือ หากซีพีรับตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯสรุปก็จะมีการเจรจาต่อในประเด็นข้อย่อยอื่นๆ แต่หากซีพีไม่รับตามข้อสรุป หรือไม่มาในวันที่ 5 มีนาคม จะต้องยุติการเจรจากับกลุ่มซีพี 

ส่วนกระบวนการตามขั้นตอนหากซีพีไม่รับข้อสรุปของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ก็จะมีการเรียกผู้เสนอราคาในลำดับถัดไป คือ กลุ่มบีทีเอสเข้ามาเปิดซองที่ 4 ข้อเสนอพิเศษเป็นรายถัดไป โดยยังตั้งเป้าว่าจะสามารถสรุปผลการเจรจราและเริ่มลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ คาดว่าหลังจากลงนามในสัญญาจะสามารถเริ่มต้นก่อสร้างโครงการได้อีกประมาณ 6 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :