ไม่พบผลการค้นหา
หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ระบุรัฐบาลไร้วิสัยทัศน์ยิ่งอยู่นานเกษตรกรจนลงนายทุนมั่งคั่ง ชี้ไม่จริงใจช่วยเกษตรกร

สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการทำงานของพรรคเพื่อชาติ ว่า พรรคเพื่อชาติจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาภาคเกษตร ในทุกภาคส่วน เพราะหากภาคเกษตรดีเศรษฐกิจจะดีตามไปด้วย 

ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นภาคเกษตรต้องได้รับการดูแล รายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้าเกษตรต้องตกเป็นของเกษตรกรไม่ใช่ไปตกอยู่ที่พ่อค้าคนกลาง ทุกวันนี้พ่อค้าคนกลางตักตวงผลประโยชน์จากเกษตรกร ในขณะเดียวกันเงินช่วยเหลือที่มาจากรัฐบาลไม่ได้ตกอยู่กับเกษตรกรแต่ไปตกอยู่ในมือพ่อค้าคนกลางหรือนายทุนใกล้ชิดรัฐบาล

สงคราม กล่าวด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศมา 6 ปี แต่ยิ่งอยู่นานเกษตรกรยากจนลงแต่นายทุนกลับรวยขึ้นเป็นแสนล้าน ทั้งนี้ชี้ชัดว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาภาคเกษตร หรือ ดูแลเกษตรกรอย่างจริงใจ ในทางกลับกันรัฐเปิดทางให้นายทุนเข้าไปหาประโยชน์กับเกษตรกร โดยที่รัฐได้แต่ยืนมองดูนายทุนเอาเปรียบเกษตรกรโดยไม่คิดนโยบายแก้ปัญหา

“หากพรรคเพื่อชาติมีโอกาสในการเข้าไปช่วยเหลือเกษตร พรรคเพื่อชาติจะช่วยเกษตรกรให้มากที่สุด ทั้งการลดต้นทุนและการผลักดันราคา ต้องหามาตรการในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พลเอกประยุทธ์คงไม่เข้าใจว่าหากเกษตรกรมีรายได้ดีเศรษฐกิจประเทศก็จะดีตามไปด้วย การแก้ปัญหาเกษตรรัฐต้องจริงใจในการแก้ปัญหาไม่ปล่อยให้เกษตรกรต้องช้ำใจเพราะรัฐบาลไร้น้ำใจอย่างที่ผ่านมา” สงคราม กล่าว