ไม่พบผลการค้นหา
เปิดวาระ ครม. วันที่ 2 มี.ค. รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีทุจริตของไทยตกต่ำลง พร้อมรายงาน ปม อัยการ ไม่สั่งฟ้องเรื่องสำคัญ ครั้งนี้เหลือรัฐมนตรี 33 คน หลัง 3 รัฐมนตรี กปปส.หลุดตำแหน่ง

วันที่ 2 มี.ค. เริ่มต้นประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ครั้งแรกหลัง 3 รัฐมนตรี กปปส. ต้องหลุดจากตำแหน่ง ประกอบด้วย 1. ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.ศึกษาธิการ จากพรรคพลังประชารัฐ 2.พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต รมว.ดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคม จากพรรคพลังประชารัฐ และ 3.ถาวร เสนเนียม อดีต รมช.คมนาคม จากพรรคประชาธิปัตย์

ทำให้การประชุม ครม.ครั้งนี้ เหลือรัฐมนตรีอยู่ 33 คน จากทั้งหมด 36 คนรวมนายกรัฐมนตรี โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วิษณุ

วาระเพื่อทราบ

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI ประจำปี 2563

โดยเมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International หรือ TI) ประกาศคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจำปี 2020 (พ.ศ. 2563) จากจำนวน 180 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยได้ 36 คะแนน เท่ากับปี 2019 (พ.ศ. 2562) จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก ลดอันดับลงมาจากปี 2019 ซึ่งอยู่ที่ 101 ของโลก ส่วนอันดับในประเทศอาเซียน อยู่ในอันดับที่ 5 ขยับขึ้นมาจากปี 2019 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6

วาระเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือว่า ครม.อนุมัติ เห็นชอบ)

ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เสนอเรื่องรัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดน เสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดน จังหวัดขอนแก่น และแต่งตั้ง วิทยา วรรณวิเชษฐ์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดน ณ จังหวัดขอนแก่น

รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เสนอขอแต่งตั้ง จู ดึ๊ก สุง เป็นกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ ยังเสนอการทบทวนมติคณะรัฐนตรี กรณีการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดขอนแก่น และเสนอขอแต่งตั้ง มาร์ก นว์โชม เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดขอนแก่น

และการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐฝรั่งศสประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการเสนอขอแต่งตั้ง สเตฟาน รูโซกงสุล เป็นกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดอน  อภิปรายไม่ไว้วางใจ สภา 027.jpg


ด้าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557

สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกระบวนการพิจารณาคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

สำนักงาน ก.พ. เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจ้างงานข้าราชการ ภายหลังเกษียณอายุ 60 ปี เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

ประยุทธ์ สื่อ ทำเนียบรัฐบาล 8142826000000.jpg

วาระเพื่อพิจารณา

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง