ไม่พบผลการค้นหา
คปน.ภาคอีสาน คัดค้านมติ ครม.แก้ผังเมืองรวม จ.ชัยภูมิ ให้สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่น ตัวแทนคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล(คปน.)ภาคอีสาน อ่านแถลงการณ์คัดค้านมติคณะรัฐมนตรีเผด็จการ กรณีการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ พื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จากพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) เปลี่ยนผังเมืองให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม(สีม่วง) ที่เอื้อต่อนายทุนให้สามารถตั้งโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

โดยมติคณะรัฐมนตรีเผด็จการดังกล่าว ทางคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวล(คปน)ภาคอีสาน ได้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นผลจากมลพิษการผลิตของโรงงานน้ำตาลฯ และอุตสาหกรรมผลิตหินขนาดใหญ่ จึงขอคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีเผด็จการและให้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังนี้

1. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีการเปลี่ยนผังเมืองที่รองรับอุตสาหกรรมน้ำตาลฯ และอุตสาหกรรมหินทันที  

2. ให้มีการเปิดเผยกระบวนการและขั้นตอนการให้มูลของกระบวนการประกาศเปลี่ยนผังเมือง

ด้าน สิริศักดิ์ สะดวก อายุ 42 ปี ผู้ประสานงานคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล(คปน.)ภาคอีสาน กล่าวว่า วันนี้ทางตัวแทน คปน.ภาคอีสาน ได้มีมติชัดเจนต่อข้อเสนอของมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา กรณีครม.แก้ผังเมืองรวม จ.ชัยภูมิ ให้สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ นั้น ครม.ไม่ได้เข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ต้องพึ่งพิงฐานทรัพยากร และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน

ซึ่งการอ่านแถลงการณ์วันนี้เพื่อสื่อสารให้ ครม.ได้รับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิสะท้อนให้เห็นถึงการเอื้อต่อนายทุนอย่างชัดเจน และถ้า ครม.ยังไม่ยกเลิก มติ ครม.การเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ ทางตัวแทนคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล(คปน.)ภาคอีสานจะรวมตัวประชาชน 8 จังหวัดอีสานเพื่อเข้าไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล