ไม่พบผลการค้นหา
'ไอลอว์' แจง 6 แหล่งทุนสนับสนุน ยืนยันเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด

จากกรณี อุ๊-หฤทัย ม่วงบุญศรี แกนนำกลุ่มไทยภักดี ร่วมดีเบตกับ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ผ่านรายงานถามตรงๆกับจอมขวัญ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี โดยช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงไอลอว์ (iLaw) ซึ่งมีการเคลื่อนไหวเสนอร่างรัฐธรรมนูญของภาคประชาชน โดยถามว่า "ไอลอว์ เป็นใคร แล้วทำไม ไอลอว์ ถึงรับเงินจาก American Jewish World Service และยิว ซึ่งดิฉันเป็นคนไทย ดิฉันรับไม่ได้ เพราะตัวเองเป็นคนไทย จะให้อเมริกันและยิวมาแก้รัฐธรรมนูญไทยได้อย่างไร"

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก iLaw ชี้แจงถึงเงินสนับสนุนที่ได้รับ โดยระบุว่า ไอลอว์ก่อตั้งเมื่อปี 2552 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งทำงานกับภาคประชาสังคมและคนทั่วไปในสังคม มีเป้าหมายเพื่อไปให้ถึง หลักการประชาธิปไตย, เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และระบบยุติธรรมไทยที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ระหว่างปี 2552 ถึง 2557 iLaw รับการสนับสนุนทุนจาก มูลนิธิ Open Society (Open Society Foundation) และมูลนิธิ Heinrich Böll และได้รับเงินสนับสนุนหนึ่งครั้งจากบริษัท Google

ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน iLaw ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. Open Society Foundation (OSF)

2. Heinrich Böll Stiftung (HBF)

3. National Endowment for Democracy (NED)

4. Fund for Global Human Rights (FGHR)

5. American Jewish World Service (AJWS)

6. ได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายครั้งจากบริษัท Google และผู้สนับสนุนอิสระ

หลักการทำงานกับแหล่งทุน คือ เราจะพิจารณาแหล่งทุนที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันกับเป้าหมายขององค์กร ไม่ได้จำกัดว่าต้องมาจากประเทศใด ถ้ามีแหล่งทุนในประเทศที่วัตถุประสงค์ตรงกันก็จะทำงานด้วยเช่นกัน โดยเราเป็นผู้ร่างโครงการที่ต้องการทำงานในแต่ละปี กิจกรรมทั้งหมดเราเป็นผู้ริเริ่มเสนอ และเป็นผู้ออกแบบ กิจกรรมที่ทำไม่มีผลต่อปริมาณเงินที่ได้รับ และแหล่งทุนไม่มีส่วนในการกำหนดรูปแบบและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

เพจเฟซบุ๊ก iLaw ยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่บนเว็บไซต์ของเรามาตั้งแต่ก่อตั้ง และเว็บไซต์ของผู้ให้ทุนทุกแห่ง โดยหลักการเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำโดยปิดลับและไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด เป็นเช่นเดียวกับการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบบนหน้าเว็บไซต์ www.ilaw.or.th มีการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น เป้าหมายการทำงาน ยุทธศาสตร์หลัก รวมถึงแหล่งทุนต่างๆ ซึ่งตรงกับที่ไอลอว์ชี้แจงว่า ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่บนเว็บไซต์ของเรามาตั้งแต่ก่อตั้ง และเว็บไซต์ของผู้ให้ทุนทุกแห่ง 


11-5-2020 5-31-59 PM.jpgข่าวที่เกี่ยวข้อง