ไม่พบผลการค้นหา
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเผย ขนกากตะกอนแคดเมียม กลับจังหวัดตาก แล้วกว่า 77% ยืนยันขนหมดภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมจากพื้นที่ต้นทาง คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และ ชลบุรี ไปยังพื้นที่ปลายทางที่โรงงานในจังหวัดตากแล้ว 10,042 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับปริมาณกากตะกอนแคดเมียมที่ตรวจพบทั้งหมด โดยคาดว่าจะสามารถขนกากตะกอนแคดเมียมทั้งหมดไปยังจังหวัดตากได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน พร้อมเร่งตรวจสอบและเตรียมการซ่อมแซมบ่อกักเก็บกากตะกอนที่ถูกเปิดออกต่อไป 

IMG_84618_20240618100420000000.jpg

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหา และการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน เผย 'นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 16 มิถุนายน 2567 ได้มีการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมจาก พื้นที่เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดชลบุรี ไปยังพื้นที่โรงงานจังหวัดตากแล้วรวมทั้งสิ้น 6,624 ถุง ปริมาณสะสม 10,042 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับปริมาณกากตะกอนแคดเมียมที่ตรวจพบทั้งหมด โดยมีกากแคดเมียมที่อยู่ระหว่างรอการขนย้าย 2,906 ตัน สรุปรายละเอียดการขนย้ายในพื้นที่ต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. บริษัท ล้อโลหะไทย เมททอล จำกัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

 ดำเนินการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมเสร็จทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 จำนวน 99 ถุง รวมทั้งสิ้น 142 ตัน

2. บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด (โรงที่ 1) จังหวัดสมุทรสาคร 

ดำเนินการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมเสร็จทั้งหมดแล้ว จำนวน 4,045 ถุง รวมทั้งสิ้น 6,200 ตัน 

3. โกดังที่ตำบลคลองกิ่ว จังหวัดชลบุรี 

ดำเนินการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมแล้ว ร้อยละ 65 จำนวน 1,911 ถุง ปริมาณสะสม 2,844 ตัน รอการขนย้าย 1,547 ตัน

4. บริษัท ซิน หงส์ เฉิน อินเตอร์ เทค (2008) จำกัด 

ดำเนินการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมแล้ว ร้อยละ 85 จำนวน 569 ถุง ปริมาณสะสม 855 ตัน รอการขนย้าย 150 ตัน

ทั้งนี้ ยังมีกากตะกอนแคดเมียมที่โกดังที่คลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างรอการขนย้ายอีกจำนวนประมาณ 534 ตัน เพื่อนำกลับสู่พื้นที่โรงงานจังหวัดตากต่อไป

xx5.jpg

การขนย้ายได้ใช้รถตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจำนวนประมาณ 10 – 13 คันต่อวัน มีรถตำรวจนำขบวนจากพื้นที่ต้นทางจนถึงพื้นที่ปลายทางที่จังหวัดตาก มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ และได้ประสานกับอุตสาหกรรมจังหวัดทุกพื้นที่ตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนว่าการขนส่งดังกล่าว คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยสามารถติดตามความคืบหน้าปริมาณการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมได้จากเว็บไซต์ https://cadmium.industry.go.th/ ที่มีการอัพเดตข้อมูลรายวัน

xx6.jpg

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหา และการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ได้มีการรายความคืบหน้าการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม และการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ อีกทั้งยังได้เร่งรัดให้บริษัทปลายทางที่จังหวัดตากรีบตรวจสอบสภาพของบ่อกักเก็บกากตะกอนแคดเมียมโดยเร็ว โดยจะต้องมีหน่วยงานกลาง เช่น วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือสภาวิศวกร รวมทั้งสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการตรวจสอบบ่อกักเก็บกากตะกอนแคดเมียม พร้อมกับผู้แทนชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจและความชัดเจนว่าสภาพบ่อกักเก็บกากแร่ที่มีการเปิดนำกากตะกอนแคดเมียมออกไปนั้น มีการรั่วไหลหรือไม่ อันจะนำไปสู่การกำหนดวิธีการในการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อ รวมทั้งประเมินกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการให้เป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนในพื้นที่ได้ต่อไป