ไม่พบผลการค้นหา
เทพไท หนุน 200 ส.ส.ร.มาจากเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ป้องกัน ข้อครหาล็อคสเปก

เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง คณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเพิ่มเติม จำนวน 45 คน เป็น ส.ส. 30 คน และ ส.ว. 15 คน นั้นว่า เมื่อดูรายชื่อทั้งหมดแล้ว พบว่าจะมีกรรมาธิการประเภทฮาร์ดคอร์อยู่หลายคน ซึ่งไม่มั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมาธิการชุดนี้จะเป็นไปด้วยความราบรื่นหรือไม่ เพราะที่ผ่านมามีกรรมาธิการบางคน ได้แสดงท่าทีอภิปรายคัดค้านญัตติร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระหนึ่งอย่างแข็งขันมาแล้ว จึงไม่มั่นใจว่ายังยืนยันในความคิดเดิมอีกหรือไม่

ส่วนระยะเวลาการทำงานของคณะกรรมาธิการชุดนี้ จำนวน 45 วันตามกรอบเวลาที่รัฐสภาอนุมัติ ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 1 ม.ค. 2564 น่าจะเพียงพอสำหรับการพิจารณาในวาระ2 ที่มีเนื้อหาของร่างเพียง 5 มาตรา และไม่ควรจะขยายเวลาออกไปอีก เพราะสถานการณ์ทางการเมืองภายนอกกำลังกดดันรัฐบาลอยู่ แม้ว่าจะมีกรรมาธิการบางคนได้ออกมาแสดงความเห็น ในลักษณะโยนหินถามทางไว้ก่อนว่า อาจจะไม่สามารถพิจารณาเสร็จทันภายในเดือนธันวาคม เพราะมีวันหยุดราชการหลายวันนั้น เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น ถ้าหากมีวันหยุดราชการหลายวัน คณะกรรมาธิการก็ควรจะเพิ่มวันประชุมให้มากขึ้น เพื่อให้ การทำงานของคณะกรรมาธิการเสร็จภายในกรอบเวลาที่รัฐสภากำหนด จะได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนด้วย

เทพไท กล่าวว่า ส่วนรายละเอียดว่าด้วยที่มาของ ส.ส.ร.ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านกับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ตอนแรกสนับสนุนร่างของพรรคร่วมรัฐบาลที่ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 150 คน มาจากสัดส่วนกลุ่มต่างๆ อีก 50 คน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิตนักศึกษา กลุ่มนักวิชาการและตัวแทนของสมาชิกรัฐสภา มีส่วนร่วมในการเป็น ส.ส.ร.ด้วย แต่จากความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร.จากประชาชนโดยตรงทั้ง 200 คนนั้น ส่วนตัวก็ไม่ขัดข้อง และสนับสนุนการแปรญัตติให้ ส.ส.ร.200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเหมือนกับร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อจะได้ไม่มีข้อครหาเรื่องการล็อกสเปก เล่นพรรคเล่นพวกหรือรัฐบาลแทรกแซง ส.ส.ร.ได้