ไม่พบผลการค้นหา
ในการประชุม ครม.วันที่ 19 ม.ค. นี้ 'ประยุทธ์' นั่งประธานพิจารณาโครงการเราชนะ แจก 7,000 บ. คนละครึ่ง 1 ล้านสิทธิ์ เคาะ พ.ร.บ.ตำรวจ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 19 ม.ค. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมโดยมีวาระสำคัญ พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอ 2 มาตรการสำคัญ 1) โครงการคนละครึ่ง เพิ่มการลงทะเบียนรับ 1 ล้านสิทธิ์ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 20 ม.ค.นี้

2) โครงการเราชนะ เปิดลงทะเบียนรับการเยียวยาคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ครอบคลุมผู้ประกอบ อาชีพอิสระ เกษตร ไม่รวมผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม

นอกจากนี้ มีรายงานว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเยียวยานี้ด้วย โดยภายหลังการประชุม ครม.กระทรวงการคลัง จะเปิดแถลงข่าว ถึงรายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้ทราบทั่วกัน

ส่วนวาระปกติ เริ่มจากวาระเพื่อทราบ ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ นำเสนอราชอาณาจักรสเปนขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้ง การ์โลส โฆเช ฆาลอน โอลิเบรัส เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ ราชอาณาจักรสเปน ณ จังหวัดเชียงใหม่

รัฐบาลสาธารณัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจําประเทศไทย โกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ ตําบลบ้านสหกรณ์ อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำเสนอผลการสํารวจความต้องการของประชาชน พ.ศ.2564

มาที่วาระเพื่อพิจารณา อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เสนอ ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจําหน่ายหนี้สูญจาก บัญชีลูกหนี้

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เสนอโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) ภายใต้มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน)

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอการนําเสนอเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ เสนอ ร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ....

ข่าวที่เกี่ยวข้อง