ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงพาณิชย์ยืนยันร้านธงฟ้าประชารัฐไม่สามารถเรียกเก็บค่ารูดบัตรประชารัฐได้ หากพบกระทำผิดตามเงื่อนไขจะดำเนินการเพิกถอนสิทธิทันที

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเสนอว่า ภายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแห่งหนึ่ง ติดป้ายข้อความระบุว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ทางร้านจะขอเก็บเงินจากการรูดบัตรประชารัฐ ร้อยละ 5 คือจำนวนเงิน 200 บาท เก็บ 10 บาท จำนวนเงิน 300 บาท เก็บ 15 บาท และจำนวนเงิน 500 บาท เก็บ 25 บาท เนื่องจากทางร้านค้าจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แต่กรมการค้าภายในยืนยันว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิดหลักเกณฑ์ตามประกาศของกรมการค้าภายใน ในการเข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งร้านค้าไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มอีกได้ และจะต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งให้หน่วยตรวจสอบและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ปูพรมตรวจสอบเพื่อค้นหาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐดังกล่าว และดำเนินการเพิกถอนสิทธิการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทันที จึงขอเตือนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมิให้ดำเนินการผิดหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งห้ามฉวยโอกาสเก็บเงินพิเศษในลักษณะต่างๆ ที่เป็นการเอาเปรียบประชาชน

หากมีการตรวจพบ หรือมีผู้ร้องเรียน จะดำเนินการอย่างเฉียบขาดในการเพิกถอนจากการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทันที กรณีร้านค้ามีการจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 

อ่านข่าวเพิ่มเติม