ไม่พบผลการค้นหา
ฟิลลิป มอร์ริส (ประเทศไทย) ชี้กฎหมายภาษีสรรพสามิตยาสูบฉบับใหม่ ส่งผลกระทบต่อรายได้และการทำกำไรของทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ยืนยันบริษัททำตามกรอบกฎหมาย ปัดทุ่มตลาด ฟากสหภาพแรงงานยาสูบรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบกว่า 14,000 ราย ยื่นศาลปกครองให้เพิกถอนกฎกระทรวง

นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยเเลนด์) ลิมิเต็ด เปิดเผยกรณีมีการกล่าวอ้างว่า บริษัทปรับลดราคาบุหรี่บางยี่ห้อในกลุ่ม จากซองละ 72 บาท เหลือ 60 บาท หลังกรมสรรพสามิตประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และเข้าข่ายทุ่มตลาดว่า ขอยืนยันว่า บริษัททำทุกอย่างภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด และหลังจากมีอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ ได้ส่งผลกระทบกับทุกบริษัททั้งในแง่ความสามารถทำกำไร และยอดขาย ซึ่งทุกบริษัทต้องปรับตัวและปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้เหมาะสมกับตลาดที่เปลี่ยนไป 

ด้านนายคณุตม์ ฤทธิสอน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ กล่าวว่า ตามเจตนารมย์ของรัฐที่ประกาศใช้กฎกระทรวง เรื่องอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ก็เพื่อให้รัฐเก็บภาษีได้มากขึ้น พร้อมกับให้ประชาชนลด ละ เลิกบุหรี่ รวมถึงให้บริษัทบุหรี่ต่างชาติได้สำแดงราคาที่เป็นจริง 

แต่หลังจากกฎกระทรวงประกาศใช้ กลับมีผลให้บุหรี่ข้ามชาติอาศัยช่องทางการตลาดและกฎหมายลดราคาลงมา สร้างความเสียหายแก่โรงงานยาสูบของรัฐ โดยเพียง 1 เดือนหลังประกาศใช้ยอดขายบุหรี่ของโรงงานยาสูบก็ลดลงกว่าครึ่ง และย่อมส่งผลกระทบต่อการนำส่งรายได้เข้ารัฐในช่วงปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป

ดังนั้น วันนี้ (8 ธ.ค. 2560) พนักงานโรงงานยาสูบ เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ และโรงบ่มใบยาสูง จึงรวมกลุ่มรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากกฎกระทรวงทั้งสิ้น 14,676 คน เพื่อยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้เพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าว โดยได้ยื่นทั้งคำฟ้อง โดยมีผู้ถูกฟ้องคือกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคำร้องขอทุเลาการบังคับใช้กฎกระทรวง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากอัตราภาษียาสูบอันใหม่