ไม่พบผลการค้นหา
เครือข่ายประชาชนอีสานฯ ออกแถลงการณ์ 6 ปีรัฐทหารเผด็จการ ซัดรัฐสภาทาสอสูร ร่วมมือกันใช้อำนาจนิยมกดขี่ประชาชน คว่ำร่าง รธน. ย้ำยึดมั่น รธน.ฉบับประชาชน

เครือข่ายประชาชนอีสานเพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์รัฐสภาทาสอสูร รัฐธรรมนูญประชาชน โดยระบุว่า 6 ปีรัฐทหารเผด็จการครองเมือง 4 ปีกับรัฐธรรมนูญชนชั้นขูดรีด 2 ปีกับรัฐสภาทาสอสูร การทำงานที่ผ่านมาของอำนาจอธิปไตยรัฐสามฝ่าย ที่ใช้อำนาจแทนประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั้น สะท้อนให้เห็นแล้วว่าไม่ได้สามารถที่จะถ่วงดุลให้สอดคล้องต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และยังร่วมมือกันเป็นเครื่องมือของอำนาจนิยมในการกดขี่ประชาชน นำไปสู่การแย่งยึดที่ดิน ช่วงชิงทรัพยากรตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ละเมิดสิทธิ กดขี่แรงงาน ขูดรีดทรัพยากรและอำนาจในการจัดการไปจากชุมชน

​ประชาชนผู้ทนทุกข์ทั้งหลายนั้น ได้รวมตัวกันเข้าชื่อกว่าแสนชื่อ เพื่อหวังจะใช้อำนาจที่จะพอหลงเหลืออยู่บ้างในรัฐธรรมนูญ เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชน เพื่อนำพาสังคมไปสู่การแสวงหาทางออกอย่างสันติ และเข้าใจกันทุกฝ่าย เพื่อให้สังคมได้มีฉันทามติในการจัดสรรโครงสร้างทางสังคมกันใหม่ ผ่านกลไกเครื่องมือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่จะทำให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย อำนาจรัฐ และเป็นเจ้าของประเทศอย่างภาคภูมิใจ

​แต่ก็ไม่ได้สามารถเป็นอย่างหวังไม่ โดนรัฐสภาซึ่งเป็นสภาทาสอสูร ล้มร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำลายความฝัน ความหวัง และซ้ำร้าย ยังมีการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมของเพื่อนพี่น้องประชาชน ที่หวังจะใช้สภาเป็นพื้นที่ในการแสดงออกถึงข้อเสนอความต้องการจนนำไปสู่การบาดเจ็บอย่างร้ายแรงของประชาชนเป็นจำนวนมาก

​แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนิรันดร์ได้ ในวันนี้ขบวนการของการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ขบวนการจะยังคงเดินหน้าต่อไปอีกในทุกวัน แนวคิดสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนได้ถูกลงหลักปักฐานในสังคมไทยแล้ว ซึ่งเกิดขึ้นมาจากประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ไม่ได้ถูกเสกประทานลงมาจากฟ้าด้วยเทวดาองค์ไหน หากแต่เกิดจากสามัญชนที่ยืนหยัดท้ายท้าอำนาจผู้กดขี่ นำไปสู่วันใหม่ที่ดีกว่าของประชาชน เราในฐานะคนทำงานกับชุมชนเรายึดมั่นในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

ด้วยความใฝ่ฝันถึงรัฐธรรมนูญประชาชน เครือข่ายประชาชนอีสานเพื่อประชาธิปไตย อีสานปลดแอก ปลาแดกจงเจริญ

สุวิทย์ กุหลาบวงษ์

สิริศักดิ์ สะดวก

นิรันดร คำนุ

กรชนก แสนประเสริฐ

บารมี ชัยรัตน์

ฐากูร สรวงศ์สิริ

ภานุพงศ์ ศรีธนานุวัฒน์

พรพณา ก๋วยเจริญ

เดชา คำเบ้าเมือง

วุฒิพงศ์ รูปสูง

สิรวิชญ์ ตุไตลา

ณัฐพล นามวิเศษ

สุวิทย์ คำตะเพ็ชร

มะลิจิตร เอกตาแสง

นิมิต หาระพันธุ์

อมรรัตน์ วิเศษหวาน

จันทา จันทราทอง

ผดุงชาติ ฟองนารี

มานพ สนิท

นวรัตน์ เสียงสนั่น

สุภัสสรา เที่ยงผดุง

ไพรินทร์ เสาะสาย

วศิน พงษ์เก่า

ยงยุทธ พงสาลี

กลุ่มพลังนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยร้อยเอ็ด

กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดตาอุด-ศรีตระกูลจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายตำบลเชียงเพ็ง

เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่างจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร

กลุ่มฮักบ้านเกิด บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทัพยากร

กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา

เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์(คัดค้านเหมืองโปแตชและโรงไฟฟ้าถ่านหิน)

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน(คัดค้านเหมืองทองคำ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย)

กลุ่มรักษ์อำเภอนรนิวาส(คัดค้านการขุดเจาะสำรวจแร่โปแตช อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)

กลุ่มรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย(คัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองหินทราย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร)

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได(คัดค้านการทำเหมือนหิน 

ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู)

กลุ่มรักษ์บ้านแหง(คัดค้านการขอปะทานบัตรทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง

สมัชชาคนจน