ไม่พบผลการค้นหา
คนละครึ่งเฟส 2 คนแห่ลงทะเบียนเต็ม 5 ล้านสิทธิเพียง 2 ชั่วโมง ขณะการลงทะเบียนยังพบปัญหา ทำให้บางส่วนไม่สามารถลงทะเบียนได้

วันนี้ 16 ธ.ค. 2563 โครงการ ‘คนละครึ่ง’ เฟส 2 ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ล้านสิทธิ โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับสิทธิการร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปกับภาครัฐ โดยรัฐจะช่วยจ่าย 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาท ตลอดระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564

สำหรับการลงทะเบียนวันนี้ยังพบปัญหา คือ กรอกข้อมูลสำเร็จแล้ว แต่ระบบไม่ส่งรหัส OTP เข้ามายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องลงทะเบียนซ้ำหลายครั้ง ขณะเดียวกัน Dtac ได้มีการแจ้งว่าการรับข้อความรหัส OTP, การชำระเงิน-เติมเงินขัดข้องชั่วคราว ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถลงทะเบียนได้

Untitled.jpg


ล่าสุด ณ เวลา 08.06 น. มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครบ 5 ล้านคนแล้ว ทำให้สิทธิคงเหลือลงทะเบียนร่วมโครงการเหลือ 0 สิทธิ อย่างไรก็ดี ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถรอลงทะเบียนในครั้งถัดไป หากยังมีผู้ได้รับสิทธิ แต่ไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วันตามเงื่อนไขที่กำหนด กระทรวงการคลังก็จะนำมาเปิดลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อให้มีประชาชนเข้าร่วมโครงการครบ 5 ล้านคนข่าวที่เกี่ยวข้อง :