ไม่พบผลการค้นหา
'เทพไท' ยืนยัน พรรคประชาธิปัตย์หนุนระบบสภาคู่ ไม่คิดล้มล้างวุฒิสภา ขอแก้ มาตรา 272 ยึดหลักประชาธิปไตยสากล ตรงกับอุดมการณ์พรรค ย้ำ ส.ว.ปัจจุบันมาจากการแต่งตั้ง การสืบทอดอำนาจ ผิดหลักการประชาธิปไตย

เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเคลื่อนไหวในการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อลดอำนาจของ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่า เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยตามหลักสากล และตรงกับอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาลนั้น จะยื่นขอแก้ไขเฉพาะมาตรา 272 ในส่วนบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่มีแนวความคิดล้มล้างการมีวุฒิสภาแต่อย่างใด  

พรรคประชาธิปัตย์ขอยืนยันว่า อุดมการณ์ของพรรคสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสภาคู่ คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ส่วนสมาชิกวุฒิสภาจะมีบทบาทอำนาจมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเป็นสำคัญ ถ้าหากสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง ก็จะมีหน้าที่เพียงการกลั่นกรองกฎหมาย หรือควบคุมการบริหารของรัฐบาลในลักษณะเป็นสภาพี่เลี้ยงเท่านั้น

แต่ถ้าสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีที่มายึดโยงกับประชาชน จะต้องมีบทบาทที่สำคัญมากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง นอกจากหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลแล้ว ยังมีหน้าที่ตรวจสอบเปิดอภิปรายทั่วไป ตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารได้ มีอำนาจในการแต่งตั้งสรรหาคณะกรรมการองค์กรอิสระและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ด้วย 

สำหรับสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน มาจากการแต่งตั้งของ คสช. แต่มีอำนาจหน้าที่เลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกด้วย ถือเป็นการสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจน ผิดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงจำเป็นต้องมีแก้ไขให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยตามระบบสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: