ไม่พบผลการค้นหา
'ชวลิต' ส.ส.นครพนม ติง 'เสธ.อ้าย' ไม่สมควรอ้างพระบรมราโชวาท ปมถวายสัตย์ปฏิญาณตน แนะนายกฯ คลี่คลายโดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดิน

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ให้ข้อสังเกตปมถวายสัตย์ฯของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดังนี้

1. ขอติง พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ หรือเสธ.อ้าย ที่ให้ความเห็นปมถวายสัตย์ ฯ สรุปว่า "เหมือนทหารไปรายงานตัว ผิดถูกก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา....."

"พระราชทานพระบรมราโชวาทแล้ว ก็จบ ถือว่า สมบูรณ์...ฝ่ายค้านก็พยายามหาเรื่อง..."

ผมเห็นว่า การอ้างพระบรมราโชวาท เป็นการไม่สมควร เพราะพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง

2. ประเด็นปมถวายสัตย์ฯ ไม่ใช่ฝ่ายค้านพยายามหาเรื่อง จะเห็นได้ว่า ผู้ที่เห็นว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 นั้น มีหลากหลายภาคส่วน หลายสาขาอาชีพ ตั้งแต่นักการเมืองอาวุโส ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล นักวิชาการอาวุโส สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป ฯลฯ ไม่ใช่เพียงความเห็นจากนักการเมืองฝ่ายค้านเท่านั้น

นายชวลิต กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 161 ได้บัญญัติขั้นตอนก่อนการเข้ารับหน้าที่ของรัฐมนตรี ต้องมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ โดยระบุถ้อยคำที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนไว้อย่างชัดเจน ว่ามีข้อความอย่างไรบ้าง 

การกล่าวคำปฏิญาณตนที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา161 บัญญัติไว้ย่อมขัดรัฐธรรมนูญ จะอ้างเอาเองว่าปฏิญาณตนครบถ้วนแล้ว นั้นคงมิได้  

ทั้งนี้ ประการสำคัญที่สุด รัฐธรรมนูญ มาตรา 5 วรรคแรกบัญญัติว่า "รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้น เป็นอันใช้บังคับมิได้"

นายชวลิต กล่าวว่า เมื่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 บัญญัติว่า การกระทำใดขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ การกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ ก็เท่ากับการปฏิญาณตนไม่สมบูรณ์ หรือไม่

ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรคลี่คลายประเด็นปมถวายสัตย์ฯ โดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และไม่อาจอ้างมีภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินเร่งด่วนที่ต้องกระทำ เนื่องจากหากการปฏิญาณตนขัดรัฐธรรมนูญเสียแล้ว การบริหารราชการแผ่นดินนั้น ก็ไม่สมบูรณ์ ใช้บังคับมิได้ตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :