ไม่พบผลการค้นหา
กรมสุขภาพจิต ยุติการมอบหมายให้ 'อแมนด้า ออบดัม' มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 เป็นทูตด้านสุขภาพจิตแล้ว ระบุรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชน จึงไม่สามารถดำเนินภารกิจที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและสร้างความไม่สบายใจแก่ประชาชนในสังคมได้

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีกรมสุขภาพจิตยุติการมอบหมาย อแมนดา ชาร์ลีน ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 เป็นทูตด้านสุขภาพจิต ตามที่กรมสุขภาพจิตและกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ได้เคยมีการตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์งานด้านสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขนั้น

ทางกรมสุขภาพจิตได้รับทราบถึงข้อกังวลของประชาชนต่อการมอบหมายภารกิจด้านสุขภาพจิตแก่ อแมนดา ชาร์ลีน ออบดัม เจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการมอบหมายภารกิจทูตด้านสุขภาพจิตที่ได้นั้นไม่ได้เป็นการมอบหมายอภิสิทธิพิเศษแต่อย่างใด เป็นเพียงหน้าที่และภารกิจการช่วยเหลืองานด้านสุขภาพจิตเท่านั้น ซึ่งมีหน้าที่ได้แก่

1.ส่งเสริมภาพลักษณ์การทำงานด้านสุขภาพจิต

2.ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดี

3.ปฏิบัติงานจิตอาสากรมสุขภาพจิต

4.ขยายเครือข่ายจิตอาสาเพื่อสร้างกระแสการเป็นผู้รับฟังที่ดี เช่นเดียวกับความร่วมมือของกรมสุขภาพจิตกับกองประกวดมิสไทยแลนด์เวิล์ดในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการมอบหมายภารกิจทูตด้านสุขภาพจิตเช่นเดียวกัน

กรมสุขภาพจิต มีเป้าหมายในการสร้างความสุขให้แก่ประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ดี กรมสุขภาพจิตรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนในขณะนี้ และกรมสุขภาพจิตไม่สามารถดำเนินภารกิจที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและสร้างความไม่สบายใจแก่ประชาชนในสังคมได้

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตได้มีการปรึกษาหารือกับกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์และรับทราบร่วมกันถึงความกังวลใจของประชาชน ทางกรมสุขภาพจิตจึงขอยุติบทบาทภารกิจทูตด้านสุขภาพจิตดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา กรมสุขภาพจิตและกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ได้ตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์การทำงานด้านสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์

โดยมอบหมายให้ อแมนดา ขึ้นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกรมสุขภาพจิตหรือทูตด้านสุขภาพจิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตในประเทศไทย ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านการรับฟังอย่างตั้งใจเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะโรคซึมเศร้า โดยมีแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตร่วมกันตลอดทั้งปี

ก่อนหน้านี้ อแมนดา ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองต่อเนื่อง เคยประกาศจุดยืนหนุนประชาธิปไตย แสดงจุดยืนถึงสิ่งสนับสนุนไว้ 5 ข้อ ได้แก่

1. ประชาธิปไตย

2. หลักการสิทธิมนุษยชนคือหัวใจหลักในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์

3. ต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

4. เสรีภาพในการพูดบนพื้นฐานของความจริง

5. ความเท่าเทียมกันของทุกคน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :