ไม่พบผลการค้นหา
BEM ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแก้ไขสัญญาข้อพิพาททางด่วน หลัง ครม.มีมติอนุมัติขยายสัมปทานอีก 15 ปี 8 เดือน ระบุ จะมีการลงนามในสัญญาฉบับใหม่ภายในเดือน ก.พ.นี้

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้ส่งหนังแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ (19 ก.พ.2563) เรื่อง การแก้ไขสัญญาเพื่อยุติข้อพิพาทโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และทางส่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 ก.พ.2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ (จำกัด) ดำเนินการแก้ไขสัญญาเพื่อยุติข้อพิพาทโครงการระบบทางด่วนทั้ง 2 โครงการ

โดยข้อตกลงเพื่อยุติข้อพิพาทที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ BEM / NECL ตกลงร่วมกัน คือ จะไม่มีการลงทุนก่อสร้างโครงและปรับปรับทางด่วนยกระดับ (Double Deck) มูลค่า 31,5000 ล้านบาท และจะมีการขยายระยะเวลาสัมปทานทางด่วนทั้งหมดเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2578 และจะให้ความร่วมมือกับ กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางในการหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ BEM/NECLจะมีการลงนามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขภายในเดือน ก.พ. 2563

BEM.jpgBEM.jpg

ภาพ: Florian Wehde on Unsplash

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :