ไม่พบผลการค้นหา
ใบตองแห้ง เปรียบระบบเลือกตั้ง 'สูตรมีชัย' เป็นเก้าอี้ดนตรี หลังประกาศผลเลือกตั้งภายใน 1 ปี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีโอกาสโดนสอยจาก 'ใบส้ม' กกต.

อธึกกิต แสวงสุข หรือ ใบตองแห้ง ให้ความเห็นในรายการ ใบตองแห้ง Onair ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 'เรื่องระบบเลือกตั้งเก้าอี้ดนตรี' จากกรณีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการเลือกตั้ง ชี้แจงการคำนวณสัดส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคพึงมี จากระบบการเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม ที่ยึดโมเดลมาจากประเทศเยอรมนี

แม้ว่าจะมีเสียงท้วงติงถึงการนำสูตร ส.ส.จัดสรรปันส่วนมาใช้ในช่วงร่างรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขจากกรธ.จนรัฐธรรมนูญประกาศใช้ โดยใบตองแห้ง เห็นว่าการนำมาใช้จะเป็นปัญหาในกรณีที่ยังดำเนินการไม่สำเร็จครบตามกำหนด 500 คน

โดยนำสัดส่วนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 95 % ไปคำนวณตามสูตรหา ส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมี เพื่อเปิดประชุมสภาหรือจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งจะทำให้สัดส่วน ส.ส.ของแต่ละพรรคเปลี่ยนไป เมื่อมีการกลับมาคำนวณในส่วนที่เหลืออีก 5 %

นอกจากนี้ภายหลังจากการประกาศผลเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 94 มอบอำนาจให้กกต.สามารถแจกใบส้มได้ ภายใน 1 ปี หากเขตใดได้รับใบส้มจะต้องจัดเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นๆ ก่อนนำมาคำนวณใหม่ในสัดส่วนที่มีปัญหา

ซึ่งใบตองแห้งมองว่าระบบเลือกตั้งดังกล่าวเปรียบเหมือนการเล่นเก้าอี้ดนตรี ที่สัดส่วน ส.ส.จะไม่หยุดนิ่งหากไม่ครบ 1 ปี หลังจัดเลือกตั้ง